Crveni Krst: pomoć porodicama na zavejanim područjima

Crveni Krst: pomoć porodicama na zavejanim područjima

10/01/2017 Off By

Pomoć je biti dostavljena Crvenom krstu Blaca , koji će u saradnji sa opštinskim štabom za vanredne situacije realizovati distribuciju humanitarne pomoći do krajnjih korisnika u skadu sa jasno utvrđenim kriterijumima .Porodični paketi prediđeni su za zadovoljavanje osnovnoh poteba za hranom i higijenom četvoročlane porodice


CRVENI KRST Srbije upućuje danas, 10. januara,  humanitarnu pomoć Crvenom krstu Blaca. Pomoć u hrani i srestvima za ličnu higijenu težine od 1.500 kilograma namenjena je porodicama pogođenim zimskim nepogodama na području ove opštine.
Pomoć Crvenog krsta Srbije se sastoji od: 30 porodičnih paketa hrane predviđenih za nedeljne potrebe porodice (konzervirana hrana, čaj, supe, gotova jela i brašno) ukupne težine od 35 kilograma; 30 porodičnih higijenskih paketa koji sadrže sredstva za održavanje lične higijene članova porodice za mesec dana.Težina paketa je 7 kilograma; 40 pari čizama sa uloškom i  90 komada ćebadi.
Pomoć je biti dostavljena Crvenom krstu Blaca , koji će u saradnji sa opštinskim štabom za vanredne situacije realizovati distribuciju humanitarne pomoći do krajnjih korisnika u skadu sa jasno utvrđenim kriterijumima .Porodični paketi prediđeni su za zadovoljavanje osnovnoh poteba za hranom i higijenom četvoročlane porodice.
Crveni krst Srbije će nastaviti da, u skladu sa iskazanim potrebama organizacija Crvenog krsta na zavejanim područjima i svojim mogućnostima, dostavlja humanitarnu pomoć najugroženijima.(Press CKS)