Pažljivo pročitati i razumeti poruku Dejvida Mekalistera o autonomiji Vojvodine

Pažljivo pročitati i razumeti poruku Dejvida Mekalistera o autonomiji Vojvodine

10/01/2017 Off By

 

 Podsetimo, Evropska komisija je prošle godine i ranijih godina poručivala da očekuje usvajanje Zakona o finansiranju, pri čemu je isticano i da je to od velikog značaja u pregovorima o poglavlju 23, koje se bavi pravosuđem i osnovnim pravima


 

ČINJENICA je da je Republika Srbija ostvarila veliki napredak na putu ka EU, isto kao što je i činjenica da na tom putu ima još puno toga da se uradi, naročito u oblastima u kojima se u izveštaju izvestioca Evropskog parlamenta Dejvida Mekalistera   očekuje veće zalaganje naše zemlje.

Liga socijaldemokrata Vojvodine posebno skreće pažnju na njegovu poruku da vojvođanska autonomija ne bi trebalo da bude oslabljena, kao i da je potrebno bez odlaganja doneti Zakon o finansiranju Vojvodine. Tu poruku bi trebalo pažljivo pročitati i razumeti, jer ona znači puno toga.

Vojvodina je evropska regija i sigurno je da EU ne gleda blagonaklono na stanje u kojem se njene nadležnosti tope i autonomija umanjuje svakim novim zakonom u republičkom parlamentu.

Podsetimo, Evropska komisija je prošle godine i ranijih godina poručivala da očekuje usvajanje Zakona o finansiranju, pri čemu je isticano i da je to od velikog značaja u pregovorima o poglavlju 23, koje se bavi pravosuđem i osnovnim pravima.

Liga socijaldemokrata Vojvodine godinama napominje da je pitanje autonomije Vojvodine pitanje na kojem će se videti istinska želja i spremnost Republike Srbije da se menja i priključi Evropskoj uniji.

Obaveza koju država već osam godina nije ispunila bez obzira na to ko je na vlasti, prema Ustavnom zakonu, bila je da Zakon o finansiranju Vojvodine bude donet do 31. decembra 2008.

Ako Republika Srbija planira da ovog meseca dostavi Evropskoj komisiji svoje prve polugodišnje izveštaje o sprovođenju aktivnosti u poglavljima 23 i 24 od njihovog otvaranja, bilo bi više nego značajno da taj zakon hitno bude usvojen.

Budući da se u Mekalisterovom izveštaju Republika Srbija poziva da obezbedi primenu zakonodavstva u oblastima obrazovanja nacionalnih manjina, upotrebi jezika, njihovoj zastupljenosti u javnoj adminitraciji, kao i pristup medijima i verskim službama na jeziku manjina, LSV podseća da je najbolji put za to uključivanje Nacionalnih saveta u sprovođenje Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina vezanog za poglavlje 23 pregovora o članstvu u EU, navodi u pisanoj izjavi medijima Bojan Kostreš, generalni sekretar LSV.(Press LSV)