LSV pita: Pomoćna ili partijska policija?

LSV pita: Pomoćna ili partijska policija?

08/01/2017 Off By

 

Uredba, koja je juče stupila na snagu, previđa da se Pomoćna policija formira u situaciji dramatizacije  političkih prilika u zemlji. Izgleda da vlast računa da se u budućnosti više oslanja na snage represije


 

LIGA Socijaldemokrata Vojvodine smatra da je Uredba Vlade Srbije o formiranju pomoćne policije krajnje nepotrebna i postavlja pitanje zašto se formiraju paralelne policijske snage.

Uredba, koja je juče stupila na snagu, previđa da se Pomoćna policija formira u situaciji dramatizacije  političkih prilika u zemlji. Izgleda da vlast računa da se u budućnosti više oslanja na snage represije.

Kroz istoriju smo imali brojne primere nedemokratskog upravljanja bezbednosnim sistemom, a totalitarna društva su kao svoju okosnicu imala stranačke policije. Događa li se to danas i u Srbiji?

Posebno su diskutabilna ovalešćenja ministra policije koji može, u skladu s potrebama i bez raspisivanja javnog konkursa, u Pomoćnu policiju angažovati lica koja su završila osnovnu policijsku obuku, Srednju školu unutrašnjih poslova, Višu školu unutrašnjih poslova, Policijsku akademiju, Kriminalističko-policijsku akademiju ili druga lica koja ispunjavaju uslove predviđene ovom Uredbom.

Interesantno je i da pripadnici Pomoćne policije neće delovati u svojoj sredini, nego da mogu biti upućivani u druge sredine gde to bezbednosni rizici zahtevaju.

Liga socijaldemorkata Vojvodine smatra da ova uredba podriva strukturu Policije Republije Srbije, ali i samu državu, koja ne sme biti zavisna od takozvanih pomoćnih snaga bezbednosti, nego od regularnih bezbednosnih struktura, navodinnsen u pisanoj izjavi potpredsednika LSV Aleksandra Jovanovića.