Dveri: Da li fondacija Dragice Nikolić ima veze sa korupcijom?

Dveri: Da li fondacija Dragice Nikolić ima veze sa korupcijom?

28/12/2016 Off By

DVERI traže od Agencije za borbu protiv korupcije da nam hitno dostavi svoja saznanja u vezi sa poslovanjem Fondacije Dragice Nikolić.
Tomislav Nikolić je rekao da je od Agencije za borbu protiv korupcije dobio pismo u kojem ova agencija navodi da imaju indicija da je poslovanje Fondacije Dragice Nikolić povezano sa koruptivnim radnjama.
Tražimo od Agencije za borbu protiv korupcije da nam hitno dostavi svoja saznanja u vezi sa poslovanjem Fondacije Dragice Nikolić. Ovo je od suštinskog interesa za javnost, imajući u vidu da je Nikolić juče najavio svoju kandidaturu za novi mandat.
Supruga Tomislava Nikolića uzima ogromne sume novca iz neidentifikovanih izvora za svoju Fondaciju i ne objavljuje svoje donatore, kao što čine sve druge organizacije koje se bave humanitarnim radom, već je poslovanje ove Fondacije potpuna tajna, ne postoje nikakvi mehanizmi kontrole.

Ova Fondacija je za tri godine sakupila 10 miliona evra koristeći državni aparat. U njenim aktivnostima učestvuje predsednik Nikolić i promoviše rad Fondacije svoje supruge, što jasno ukazuje na Nikolićevu zloupotrebu položaja i političkog uticaja.
Pitamo Agenciju:
– Da li je prekršen član Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije koji propisuje da funkcioner ne sme da koristi javnu funkciju za sticanje bilo kakve koristi ili pogodnosti za sebe ili povezano lice?
– Da li su donatori Fondacije zauzvrat dobili bilo kakve povlastice ili privilegije?
– Da li je predsednik Nikolić svojim postupanjem zloupotrebio javnu funkciju i nije više dostojan da bude predsednik države?(Press Dveri)