MSUB: Od 9. decembra izložba umetničkog para Rosela Biskoti & Kevin van Brak

MSUB: Od 9. decembra izložba umetničkog para Rosela Biskoti & Kevin van Brak

07/12/2016 Off By

 

 

Biskoti & van Brak otpočeli su saradnju 2005. godine projektom Nova raskršća u Kejptaunu (Južna Afrika), koji se sastojao od video rada i tornja visokog 5 m podignutog u samom gradu


 

MUZEJ savremene umetnosti iz Beograda otvoriće izložbu umetničkog para Rosela Biskoti & Kevin van Brak pod nazivom „T“ u petak, 9. decembra u 19 časova u Salonu MSUB (Pariska 14).Pre otvaranja izložbe u 18 časova biće održan razgovor sa umetnicima i kustosom izložbe Zoranom Erićem.
Izložba u Beogradu i Ljubljani  (Galerija ŠKUC, Ljubljana, od 3. februara do 3. marta, 2017, kustosi Vladimir Vidmar i Zoran Erić) fokusirana je na kolaborativna dela na kojima su Rosela Biskoti & Kevin van Brak radili tokom poslednjih deset godina. Zajednički imenitelj u njihovim istraživačkim umetničkim praksama je istorija, pamćenje i način interpretiranja arhitekture. Polazište u njihovom radu je politički i socijalni kontekst, u prvom redu reprezentacija i raspadanje ideologije u različitim društvima.
Enigmatični naziv izložbe, slovo T, može da se iščita kao simbol kako s lingvističkim tako i s vizuelnim značenjem. U prvom slučaju, on  predstavlja sled značajnih reči koje na engleskom jeziku počinju slovom T i označavaju koncepte koje Biskoti & van Brak koriste u zajedničkom radu: Time (vreme), Transformation (transformacija), Translation (prevođenje), Totalitarianism (totalitarnost), Together (zajedno), itd. S druge strane, T je vizuelna predstava stabla čije se dve grane individualnih praksi umetnika razvijaju i rastu iz zajedničkih istraživačkih projekata.

Biskoti & van Brak otpočeli su saradnju 2005. godine projektom Nova raskršća u Kejptaunu (Južna Afrika), koji se sastojao od video rada i tornja visokog 5 m podignutog u samom gradu.

Sledeći projekat, Grad neprekinutih linija, bio je od centralnog značaja za izvestan broj kolaborativnih i individualnih dela koja su potekla iz tog projekta i biće predstavljena na izložbi – zajednički rad Kvaka, Glave o kojima je reč Rosele Biskoti i Komadići Kevina van Braka. Početna tačka njihovog istraživanja u ovom projektu bila je arhitektura iz doba Musolinijeve diktature, rasuta širom teritorije Italije. Rad Kvaka kao jedan od ishoda tog projekta fokusiran je na vrata koja je Đio Ponti dizajnirao specijalno za palatu Ufiči u fašističkoj četvrti EUR u Rimu.

U seriji projekata pod naslovom Posle četiri rotacije A, B će napraviti jednu revoluciju (koji nastaju počev od 2009) umetnici su počeli da se bave kontekstom postsocijalističkih zemalja te procesa i propratnih efekata „otapanja“ njihove ideologije. Njihov umetnički pristup sastoji se u prenošenju postojećih figurativnih skulptura iz socijalističkog perioda u minimalističke objekte u istom materijalu, iste težine, istorijske reference i imena. Taj složeni odnos pokreće pitanje kako simbolizovati istoriju u obe skulpture – originalnoj figurativnoj i minimalističkoj referentnoj kopiji. Od početne serije skulptura, u Beogradu i Ljubljani biće predstavljene sledeće: Karl Marks, Vladimir Lenjin, Aleksej Stahanov i Industrija i izgradnja. Beogradska publika imala je ranije priliku da vidi rad iz te serije naslovljen Josip Broz Tito, koji je realizovan u okviru međunarodnog projekta Nevidljivo nasilje 2014. Umetnici su napravili sedam skulptura u obliku kocki čiji su materijal i težina referisali na seriju od sedam portreta u bronzi Josipa Broza Tita jugoslovenskog vajara Antuna Augustinčića. Umetnik iz Beograda, Dragan Srdić, našao je na otpadu razbijene Augustinčićeve skulpture i iskoristio ih za instalaciju koju je prikazao na izložbi Čas anatomije u Kulturnom centru Beograda 2000. godine. Referišuću na Srdićev rad, Biskoti & van Brak ističu važnost umetničkog posredovanja i kontinuiranog promišljanja pitanja pamćenja i identiteta koji postaju čin pregovaranja kroz sam rad i saradnju sa lokalnim umetnikom.

Obavljajući istraživanje u Beogradu, umetnici su prikupili informacije o drugom radu iz te serije naslovljenom Zvezda, koji se zasniva na materijalu i težini zvezde petokrake uklonjene 21. februara 1997. godine s kupole zgrade Skupštine grada Beograda.

Pored radova izloženih u Salonu MSUB, rad Kevina van Braka – Titov radni sto – biće izložen u istoj prostoriji s originalom u Kući cveća. Ovaj rad je deo projekta Istoriju čine različite nijanse sive boje na kojem van Brak radi počev od 2011. godine. Projekat se sastoji od rekonstruisanih kancelarijskih stolova uticajnih i često kontroverznih nekadašnjih svetskih lidera kao što su Hitler (zajedno sa slavnim globusom koji je stajao u njegovoj Rajh-kancelariji), Staljin, Mao, Nikson, Musolini, Franko, i sada Tito. Umetnik je napravio gotovo identičan sto zasnovan na merenju originala, stim što su van Brakovi stolovi izrađeni od drugih materijala, i presvučeni poliureom, što im daje gustu, sivu gumastu površinu, i vizuelno objedinjuje čitavu seriju. Takvom intervencijom, originalni stolovi izmeštaju se u umetnički kontekst kao skulpture koje su izgubile svoju funkcionalnost i reprezentaciju moći koju su originali posedovali.