Crveni krst Srbije obeležava Međunarodni dan volontera

Crveni krst Srbije obeležava Međunarodni dan volontera

03/12/2016 Off By

Volonterski rad u okviru Crvenog krsta predstavlja svesno poklanjanje vremena, veština, znanja i energije za dobrobit drugih ljudi i zajednice, bez materijalne nadoknade. Volonter može bez ograničenja da bude svako – volonteri su osobe poput nas samih, to su osobe koje dobrovoljno pružaju direktnu neplaćenu uslugu jednoj ili više osoba


KROZ svoju dugu istoriju Crveni krst Srbije je bio i ostao najveća i najstarija volonterska organizacija u zemlji. Negujući humanost, nepristrasnost, neutralonost, nezavisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost Crveni krst privukao je veliki broj volontera različitih generacija koji predstavljaju nezamenljiv resurs svakog društva koje teži razvoju. Crveni krst Srbije uključuje u svoj rad 60.000 volontera. Od tog broja 60 posto čine mlađi do 30 godiina, 20 posto su stariji volonteri, a 20 posto volontera je srednjih godina.

Volonterski rad u okviru Crvenog krsta predstavlja svesno poklanjanje vremena, veština, znanja i energije za dobrobit drugih ljudi i zajednice, bez materijalne nadoknade. Volonter može bez ograničenja da bude svako – volonteri su osobe poput nas samih, to su osobe koje dobrovoljno pružaju direktnu neplaćenu uslugu jednoj ili više osoba.
Volontiranje, ima svoje pozitivne efekte na ugrožene kategorije, na same volontere, na lokalnu zajednicu, na društvo, ali i na razvoj čovečnosti u svakom pogledu. Osim što rešava probleme, takođe i izgrađuje ličnost onih koji volontiraju, podstiče one sa margine jednako kao i one koji rade i ostvaruju profit, pomaže društvu da se uputi u humanijem smeru razvoja i solidarnosti.
Države koje podržavaju i promovišu ideju volontiranja imaju višestruku dobit – kako kroz zadovoljstvo stanovništva, što uključuje i korisnike i volontere, tako i kroz direktne uštede od volonterskog rada.

Društvene promene, kao što su urbanizacija, migracije, starenje stanovništva, ekonomske krize, nesreće i vanredne situacije, kao i tehnološki razvoj menjaju način na koji ljudi volontiraju. Volonteri su vizionari – oni predstavljaju promene i nose promene. Volonterski rad je onoliko raznolik koliko i osobe koje volontiraju. Iako je najstarija organizacija koja okuplja veliki broj volontera Crveni krst Srbije je i organizacija sa puno mladih koji unose promene i izvor su novih ideja i entuzijazma što nam omogućuje da budemo deo promena koje je sa sobom nosi 21. vek. Motivišući mlade da izgrade humane vrednosti, koje će promovisati u svom svakodnevnom životu, razvijamo solidarnost koja time prestaje da bude samo reč već postaje aktivnost.
Uključivanje volontera svih generacija doprinosi jačanju kohezije zajednice i društva, omogućava nam da izgradimo socijalnu inkluziju i da smanjimo predrasude, stereotipe i diskriminaciju.
Kada leti dođe do nestašice krvi, za bebu, mladića, trudnicu, za nekog od vaših prijatelja volonteri dobrovoljni davaoci krvi Crvenog krsta Srbije spremni su da spasu svaki pojedinačni život za njih “Krv život znači”. Volonteri Crvenog krsta Srbije usmereni na pomoć najugroženijem stanovništvu za njih ljudsko dostojanstvo predstavlja cilj. U nesrećama, krizama i vanrednim situacijama volonteri Crvenog krsta spremni da pomognu u snegu zavejanom području, u poplavljenom području, vraćaju sigurnost i poverenje.
Volontiranje je univerzalno, javlja se u svim kulturama i zemljama i ne zavisi od ekonomskog statusa. Volonterizam i volonterski rad predstavljaju jedan od najefikasnijih oblika učestvovanja građana u procesima razvoja zajednice, afirmišući ono najplemenitije u ljudima – slobodu, jednake mogućnosti, bezbednost i pravdu za sve ljude. Volontiranje u praksi razvija međusobnu solidarnost i toleranciju, menja svest i stavove građana i doprinosi poboljšavanju kvaliteta života u zajednici. Međunarodni dan volontera obeležava se 5. decembra
Danas u svetu u organizacijama Crvenog krsta volontira 17 miliona ljudi, od toga je 53% žena, a mladi čine 50% od ukupnog broja volontera. Za početak volontiranja neophodna je pre svega dobra volja, ona je snaga koja pokreće iskustvo kao i želja da se na dobro usmeren i efikasan način pruži različita vrsta podrške i pomoći koja će dati najbolje efekte za korisnika. I zato pružite volonteru ruku.(Press CKS)