DJB: Skandal sa budžetom – ministar Dušan Vujović zakazuje sednicu Skupštine

DJB: Skandal sa budžetom – ministar Dušan Vujović zakazuje sednicu Skupštine

03/12/2016 Off By

Vlada već kasni sa budžetom više od mesec dana i kako saznajemo iz medija, priprema još jednu hitnu raspravu. Više je nego očigledno da ni ovoj kao ni svim našim prethodnim Vladama nije u interesu da se o budžetu vodi kvalitetna rasprava. I ova Vlada, kao i sve prethodne, se ponaša kao da je budžet njihova lična svojina i hoće da spreči da građani uopšte saznaju šta u budžetu piše i da spreči svaku mogućnost promene


SKANDALOZNO je da premijer i ministar finansija zakazuju sednicu Skupštine Srbije na konferencijama za novinare, i to još u različita vremena, jedan u nedelju, drugi u ponedeljak. Skupštinska sednica nije zakazana, a poslanici su iz medija saznali da će rasprava o budžetu početi u nedelju ili ponedeljak.

Ovo je poigravanje državom i još jedno unižavanje institucija. Premijer i ministri su ti koji odgovaraju Skupštini i ne mogu oni zakazivati sednice Skupštine.
Donošenje budžeta je najvažnija odluka države u toku godine. Pravila predviđaju da se on podnosi do 1. novembra i da rasprava može da počne najranije 15 dana nakon što su poslanici dobili predlog budžeta. To je ogroman dokument za čiju analizu poslanici moraju da se pripreme.
Vlada već kasni sa budžetom više od mesec dana i kako saznajemo iz medija, priprema još jednu hitnu raspravu. Više je nego očigledno da ni ovoj kao ni svim našim prethodnim Vladama nije u interesu da se o budžetu vodi kvalitetna rasprava. I ova Vlada, kao i sve prethodne, se ponaša kao da je budžet njihova lična svojina i hoće da spreči da građani uopšte saznaju šta u budžetu piše i da spreči svaku mogućnost promene.
Sam predlog budžeta je u Skupštinu stigao u petak kao skandalozan kupus, malo u pdf-u, malo u Exelu, a malo u vordu. Ministarstvo finansija time pokazuje zabrinjavajuću nesposobnost da u savremenom, otvorenom formatu predlože budžet ili još gore potpunu neodgovornost prema skupštini i pokušaj da onemogući efikasnu, uporednu i smislenu analizu budžeta.
Sam predlog budžeta nema nikakvu uporednu analizu sa prethodnim godinama, nema nikakve detalje o milijardama koje se troše na razne partijske i burazerske projekte, nikakve detalje o ogromnim subvencijama, nikakve detalje o milijardama u državnim garancijama nesposobnim partijskim kadrovima u javnim preduzećima, nikakve detalje o donacijama partijskim nevladinim organizacijama, a sa druge strane se od penzionera i dalje otimaju penzije i od zaposlenih u javnom sektoru uzimaju plate kako bi se finansirao ovaj partijski parazit i svi partijski nesposobni kadrovi.
Poslanička grupa Dosta je bilo zatražila je na osnovu Zakona o informaacijama od javnog značaja od Ministarstva finansija da nam predlog budžeta dostave u Excel formatu kako bismo mogli da sprovedemo analizu. Takođe smo po zahtevu za informacije od javnog značaja zatražili da nam se u Excel formatu dostave usvojeni budžeti za 2015. i 2014. godinu kako bismo mogli da ih uporedimo. Od Ministarstva finansija tražimo i finansijske planove svih ministarstava i drugih budžetskih korisnika (inspektorata i agencija) na osnovu kojih je rađen ovaj budžet Republike za 2017. godinu.(Press DJB)