Beograd: Međunarodna konferencija o borbi protiv nasilja nad ženama

Beograd: Međunarodna konferencija o borbi protiv nasilja nad ženama

25/11/2016 Off By

 

U ovoj godini zaštitnik građana je primio 125 pritužbi u oblasti rodne ravnopravnosti. Jedna  četvrtina odnosi se na ponašanje javne vlasti posle prijave nasilja. Službenici koji rade na prijavama nasilja nisu dovoljno obučeni, minimiziraju  i relativiziraju nasilje. U preko 70  od sto prijavljenih slučajeva, aktivnost policajca završila je usmenom opomenom siledžije. Od onih 30 posto  za koje su napisane krivične prijave tužilaštvima, 15 posto se završi tako što se  krivični postupak ne pokreće, ako nasilnik plati. Svega 25 posto slučajeva stigne pred sud, a od toga se više od 60 posto kazni uslovno


Ranka Čičak

NA MEĐUNARODNOJ konferenciji   o borbi protiv nasilja nad  ženama, koju su u Beogradu danas  organizovali Zaštitnik građana,  Odbor za ljudska prava Srbije i OEBS, nije se moglo zaključiti da žene u našem društvu žive bezbednije nego  ranije. Danas,  na  Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, saopšteno je da su samo u protekle dve nedelje dve žene umrle pod udarcima partnera. U Novom Sadu i Kraljevu dva muža su do smrti premlatila svoje supruge.

U  Trsteniku  je sin  tukao majku i sestru, a u Vranju jedan otac svoju ćerku i ženu. To su približni podaci, jer je  obim porodičnog i partnerskog nasilja mnogo veći. Sve oni što se ne završi smrću, posle sukoba pokušavaju da zataškaju same porodice, izbegavajući podsmeh  okoline i   bes  svojih nasilnika.

U ovoj godini zaštitnik građana je primio 125 pritužbi u oblasti rodne ravnopravnosti. Jedna  četvrtina odnosi se na ponašanje javne vlasti posle prijave nasilja. Službenici koji rade na prijavama nasilja nisu dovoljno obučeni, minimiziraju  i relativiziraju nasilje. U preko 70  od sto prijavljenih slučajeva, aktivnost policajca završila je usmenom opomenom siledžije. Od onih 30 posto  za koje su napisane krivične prijave tužilaštvima, 15 posto se završi tako što se  krivični postupak ne pokreće, ako nasilnik plati. Svega 25 posto slučajeva stigne pred sud, a od toga se više od 60 posto kazni uslovno.

Ni u drugim zemljama  Regiona nije bolje. Ipak, evidenciju o slučajevima nasilja  najbolje vode u Bosni i Hercegovini. Dobro iskustvo u saradnji organizacija civilnog društva  i policije  imaju udruženje Impuls iz Tutina i policija Novog Pazara.

Gordana Stefanović, zamenica zaštitnika građana za rodnu ravnopravnost i predsenik Odbora za  ljudska prava  uvereni su da će najnoviji Zakon o zaštiti  žena   od  nasilja   rešiti  većinu problema.