Odbor za odbranu i unutrašnje poslove NS: Sistem odbrane funkcioniše stabilno

Odbor za odbranu i unutrašnje poslove NS: Sistem odbrane funkcioniše stabilno

19/10/2016 Off By

 

Ministar odbrane je izneo podatak da je do kraja septembra potrošeno 72,2 odsto ovogodišnjeg budžeta, što je za 2,8 odsto manje u odnosu na planiranu dinamiku potrošnje. Potrošeno je kaže nešto manje od 38 milijardi dinara. Takođe, istakao je da su od početka godine sklopljena 194 ugovora o izvozu naoružanja ukune vrednosti 2,43 milijarde dinara

BEOGRAD:- Skupštinski Odbor za odbranu i unutrašnje poslove prihvatio je danas izveštaj Ministarstva odbrane za prvih devet meseci, a ministar Zoran Đorđević je ocenio da je sistem odbrane jedan od najuređenijih u zemlji i da obezbeđuje stabilno funkcionisanje i ispunjavanje svih zadataka.

Obraćajući se članovima skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, Đorđević je istakao da u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije neće biti otpuštanja ni smanjenja plata, budući da u tom sistemu ima 36.000 formacijskih mesta i taj broj se neće smanjivati.

U proceduri je prijem 300 profesionalnih vojnika, rok je do 1. novembra, a sledeće godine očekuje se prijem još 1.500 ljudi, čime će se popuniti kadar koji sada najviše nedostaje, rekao je Đorđević i odbacio tvrdnje pojedinih članova Odbora za odbranu i bezbednost da će u sistemu odbrane biti smanjenja plata, podsetivši da je premijer Aleksandar Vučić najavio povećanje ne manje od četiri odsto.

Ministar odbrane je izneo podatak da je do kraja septembra potrošeno 72,2 odsto ovogodišnjeg budžeta, što je za 2,8 odsto manje u odnosu na planiranu dinamiku potrošnje. Potrošeno je kaže nešto manje od 38 milijardi dinara. Takođe, istakao je da su od početka godine sklopljena 194 ugovora o izvozu naoružanja ukune vrednosti 2,43 milijarde dinara.

Đorđević je ponovio da je sistem odbrane jedan od najuređenijih sistema u državi i da posebnu pažnju posvećuje borbi protiv terorizma i migratornim kretanjima, te je kao jedan od prioritetnih zadataka kojima se ministarstvo i vojska bave naveo pomoć MUP-u u obezbeđivanju granica u uslovima pojačanih migracija. Govoreći o angažoavnju vojske na granici sa Bugarskom i Makedonijom, rekao je da je podneto 56 krivičnih prijava protiv krijumčara i da je od jula više od 12.000 osoba sprečeno da uđe u Srbiju.

Pored obukue rezervnog i redovnog sastava oružanih snaga, kao prioritetne zadatke ministar odbrane je naveo i učešće u multinacionalnim mirovnim operacijama UN i EU. Naglasio je da Vojska Srbije trenutno učestvuje u deset mirovnih misija UN i EU sa ukupno 332 pripadnika, od čega je nešto više od 10,5 odsto žena, a UN prepoznale Vojsku Srbije kao odgovornog partnera, sposobnog da ispunjava zadatke, što u velikoj meri podiže ugled čitave zemlje, ne samo sistema odbrane.

Govoreći o doktrinarnim dokumentima, ministar odbrane je podsetio da je važeća Strategija odbrane usvojena još 2009. godine i da su zbog protoka vremena i izmenjenih okolnosti neophodne neke promene, zbog čega su već obavljene pripreme za izradu novih strateških i doktrinarnih dokumenata. Najavio je i planove za poboljšanje i preciziranje zakonskih rešenja bitnih za odbranu i dodao da će se uskoro menjati zakoni o odbrani, o Vojsci Srbije, o vojnom obrazovanju, o zdravstvenoj zaštiti, o proizvodnji naoružanja i vojne opreme, o upotrebi Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama van Srbije, o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi i da će izmene i dopune biti upućene Vladi Srbije na nekoj od narednih sednica.

Ministar Đorđević je rekao da vojna neutralnost Srbije omogućava dobar osnov za saradnju sa svim relevatnim državama, te se i Ministarstvo odbrane trudi da svojim aktivnostima vodi balansiranu spoljnu politiku.

Đorđević je takođe istakao da se u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije posebna pažnja posvećuje rodnoj ravnopravnosti, ali i vojnom školstvu, u kojem se na svim nivoima trenutno školuje 1.385 ljudi, od čega 53 iz inostranstva.(Press MO)