Narodna banka Srbije dala prvu dozvolu za izdavanje elektronskog novca

Narodna banka Srbije dala prvu dozvolu za izdavanje elektronskog novca

18/10/2016 Off By

 

U početnoj fazi iPay See će izdavati elektronski novac, pre svega, preko mreže distributera čiji će spisak biti objavljen na internet prezentaciji ove institucije. Pri izdavanju elektronskog novca, korisniku se dodeljuju jedinstveni elementi koji su samo njemu dostupni i koji služe za autentifikaciju pri plaćanju.

BEOGRAD.– Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na sednici održanoj 13. oktobra doneo odluku da privrednom društvu iPay See d.o.o. Beograd (iPay See) da dozvolu za izdavanje elektronskog novca, tako da je ovo društvo, koje je do sada imalo dozvolu za pružanje platnih usluga kao platna institucija, postalo prva domaća institucija elektronskog novca. Time je srpsko tržište platnih usluga, prateći savremene tendencije u načinima plaćanja, postalo bogatije za novu vrstu pružalaca platnih usluga.

Poseban značaj ove dozvole ogleda se u tome što je reč o prvoj instituciji elektronskog novca koja može da obavlja poslove u domaćem platnom prometu (plaćanja između rezidenata u Republici Srbiji), budući da se servisi stranih institucija elektronskog novca (npr. PayPal, Skrill i Payoneer), u skladu sa zakonom, mogu koristiti samo u platnom prometu sa inostranstvom (plaćanje prema inostranstvu i prijem novca iz inostranstva).

U početnoj fazi iPay See će izdavati elektronski novac, pre svega, preko mreže distributera čiji će spisak biti objavljen na internet prezentaciji ove institucije. Pri izdavanju elektronskog novca, korisniku se dodeljuju jedinstveni elementi koji su samo njemu dostupni i koji služe za autentifikaciju pri plaćanju. Nakon toga, izdati elektronski novac može da se koristi za kupovinu robe i usluga u internet prodavnicama trgovaca s kojima iPay See ima uspostavljenu saradnju, pri čemu se spisak ovih trgovaca nalazi na internet stranici institucije elektronskog novca. Plaćanja elektronskim novcem za kupovinu robe i usluga mogu nesmetano obavljati ne samo građani, već i privredni subjekti (preduzetnici i privredna društva).

Narodna banka Srbije očekuje, kao što je to istaknuto i u planovima ove institucije, da će najkasnije početkom naredne godine u sledećoj fazi ponuditi korisnicima uslugu tzv. digitalnog novčanika, tj. da će omogućiti kreiranje elektronskog novca u potpuno virtuelnom okruženju uvođenjem mogućnosti da se stanje elektronskog novca dopunjuje korišćenjem platnih kartica na internetu ili preko mobilnih aplikacija. Time bi se stvorili uslovi i za neposredna plaćanja elektronskim novcem na (fizičkim) prodajnim mestima (eng. in- store payments), pored toga što će već u početnoj fazi biti omogućeno plaćanje u internet prodavnicama.

Podsećamo da elektronski novac predstavlja potpuno ravnopravnu elektronsku zamenu za novčanice i kovani novac, a obično se koristi za plaćanja putem interneta, aplikacija na mobilnim telefonima, NFC čipa i sl. Jednostavnost i bezbednost korišćenja elektronskog novca njegova su osnovna obeležja, a slično kao i kod platnih kartica, njime se može izvršiti plaćanje na svim prodajnim mestima koja prihvataju ovaj način plaćanja, i to kako na internetu (npr. onlajn prodavnice), tako i neposredno na prodajnom mestu (npr. na kasi u marketu umesto gotovog novca ili kartice). Važno je naglasiti da je korisnik zaštićen i tako što u svakom trenutku može zatražiti povlačenje (otkup) elektronskog novca, tj. institucija elektronskog novca je dužna da bez odlaganja, po zahtevu korisnika, prenese na tekući račun iznos novčanih sredstava koji odgovara trenutnom stanju elektronskog novca ili mu isplati odgovarajući iznos tih sredstava u gotovom novcu.

Omogućavanje novih načina plaćanja i uvođenje tehnoloških inovacija na tržištu platnih usluga rezultat je kontinuiranih višegodišnjih aktivnosti Narodne banke Srbije na stvaranju odgovarajućih regulatornih i drugih preduslova za modernizaciju i unapređenje platnog prometa u Republici Srbiji, koji se posebno ogledaju u izradi i predlaganju modernog Zakona o platnim uslugama (koji je usvojen u 2014. godini i počeo je da se primenjuje od 1. oktobra 2015. godine), u blagovremenom donošenju svih podzakonskih akata na osnovu ovog zakona koji su omogućili nesmetani prelaz sa starog na novi pravni režim, u permanentnoj edukaciji građana i privrede u pogledu značaja i mogućnosti koje je doneo novi pravni režim, kao i u odgovarajućoj unutrašnjoj pripremi i obuci zaposlenih koji su potpuno spremni dočekali početak primene novog zakona i brojne nove poslove koji su povereni Narodnoj banci Srbiji. Time je Narodna banka Srbije pružila dodatni podsticaj za ekspanziju elektronske trgovine i elektronskog načina poslovanja u našoj zemlji.(Press NBS)