Ministar Aleksandar Vulin odbio da se sastane sa Sašom Jankovićem

Ministar Aleksandar Vulin odbio da se sastane sa Sašom Jankovićem

30/09/2016 Off By

 

Zakon o Zaštitniku građana propisuje da su „predsednik Republike, predsednik i članovi Vlade, predsednik Skupštine, predsednik Ustavnog suda i funkcioneri u organima uprave dužni da prime Zaštitnika građana na njegov zahtev najkasnije u roku od 15 dana“

BEOGRAD.- Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja odbio je zahtev Zaštitnika građana za sastanak povodom najavljenog ukidanja povraćaja poreza na dodatu vrednost (PDV) za kupovinu hrane i opreme za bebe i mogućnosti povećanja iznosa roditeljskog dodatka, zbog navodne nenadležnosti.

Zakon o ministarstvima u članu 16 propisuje da Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja obavlja poslove državne uprave koji se, između ostalog, odnose i na „populacionu politiku, planiranje porodice, porodicu i decu“.

Istovremeno, Zakon o Zaštitniku građana propisuje da su „predsednik Republike, predsednik i članovi Vlade, predsednik Skupštine, predsednik Ustavnog suda i funkcioneri u organima uprave dužni da prime Zaštitnika građana na njegov zahtev najkasnije u roku od 15 dana“.

Žaleći zbog kršenja zakona i nespremnosti Ministarstva da se bavi svojim zakonom propisanim poslom u temi od posebnog značaja za porodice sa decom ili koje planiraju da imaju decu, Zaštitnik građana o ovoj nedopustivoj pojavi obaveštava javnost.(Press ZG)