Edukacija službenika Privredne komore Srbije kod Zaštitnika građana

Edukacija službenika Privredne komore Srbije kod Zaštitnika građana

28/09/2016 Off By

BEOGRAD.- Zaštitnik građana i Privredna komora Srbije uskoro počinju edukaciju službenika Komore u sklopu aktivnosti za uspostavljanje službe za zaštitu privrednika i preduzetnika. Najavljena edukacija biće u funkciji efikasnijeg ostvarivanja prava privrednika u slučaju nezakonitog i nepravilnog rada organa uprave. 
Predviđeno je da zaposleni u ovoj službi, koja će biti oformljena u svih 17 privrednih komora u sastavu jedinstvenog komorskog sistema Srbije, reaguju preventivno, kroz edukaciju privrednika i preduzetnika i posreduju u zaštiti i ostvarivanju njihovih prava. Ukoliko posredovanje između privrede i administracije eventualno ne uspe, služba će pružiti pomoć u pokretanju postupka pred Zaštitnikom građana.
Zaposleni u službi za zaštitu privrednika i preduzetnika neće biti „zaštitnici“, odnosno „ombudsmani“, jer je ta dužnost ustanovljena Ustavom i Zakonom kao nezavisan kontrolni organ koji je jedini ovlašćen da, u nepristrasnom postupku, utvrdi nedostatak u radu organa vlasti i preporuči kako da propust bude ispravljen, odnosno da inicira disciplinske i druge sankcije.