INSPEKTORI RADA U KLANICAMA, FARMAMA I POGONIMA ZA PRERADU MESA

24/11/2014 Off By

Zabrana rada za sedam pogona

INSPEKCIJA ⇒ VESTI ⇒ Zbog nepoštovanja zakona, podneto je ukupno 26 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka od kojih je 14 iz oblasti radnih odnosa, a 12 iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Press služba Ministarstva

klaniceINSPEKTORAT Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socija radaijalna pitanja izvršio je pojačane inspekcijske nadzore na teritoriji Srbije kojima su obuhvaćene klanice, farme i pogoni za preradu mesa.
Tom prilikom zatečeno je 1.554 osoba na radu, od kojih je 23 radilo ,,na crno”, i to kod 10 od ukupno 107 kontrolisanih poslodavca. Inspektori rada su rešenjima naložili da se sa licima na radu ,,na crno” zaključe ugovori o radu, da se prijave na obavezno socijalno osiguranje, i podneli su zahteve za pokretanje prekršajnog postupka protiv poslodavaca.
Zbog nepoštovanja zakona, podneto je ukupno 26 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka od kojih je 14 iz oblasti radnih odnosa, a 12 iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
Doneto je 65 rešenja o otklanjanju nedostataka iz oblasti bezbednosti zdravlja na radu, i 36 rešenja o otklanjanju nedostataka iz oblasti radnih odnosa. Zbog opasnosti koje su mogle da ugroze bezbednost i zdravlje zaposlenih izrečeno je 7 zabrana rada.<


VESTI

policija-akcija-kontrola-vozilaAKCIJA “ISPRAVNO VOZILO – BEZBEDNO VOZILO”

  Za neispravne – besplatan tehnički pregled SAOBRAĆAJ ⇒ Osnovni cilj akcije, koja se sprovodi u saradnji sa

 

 hrana i pićaOD 26. DO 29, NOVEMBRA DEVETI SAJAM ETNO HRANE I PIĆA

EKONOMIJA⇒Pod sloganom “Utemeljenje robne marke etno proizvoda” Sajam ima prevashodno poslovni karakter, navode njegovi priređivači. Cilj mu je,

 

v.marinkovicSKUPŠTINA SRBIJE DOBIJA GRUPU ZA EKONOMSKI RAZVOJ

VESTI Marinković je objavio da su inicijativu za osnivanje Ekonomskog kokusa uputili Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj

 

438-lead-LSV: GRADSKA VLAST DA HITNO UVEDE RED U POSLOVANJE JKP PUT

VESTI Čemu uopšte služi JKP “Put” ako poslove prepušta podizvođačima i njih plaća, dok svoje radnike osposobljene i