Ustavni sud prihvatio inicijativu DJB za ocenu Vučićeve zloupotrebe vlasti

Ustavni sud prihvatio inicijativu DJB za ocenu Vučićeve zloupotrebe vlasti

31/08/2016 Off By

USTAVNI sud Republike Srbije prihvatio je inicijativu pokreta „Dosta je bilo“ i pokrenuo je postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti odluke Vlade Srbije o osnivanju koordinacionog tela za sprovođenje borbe protiv korupcije, na čijem je čelu Premijer.

Premijer Aleksandar Vučić je došao na čelo tog koordinacionog tela u martu prošle godine i time dobio neustavna i nezakonita ovlašćenja da preslišava, usmerava i koordinira rad državnih institucija koje su nezavisne, poput Narodne skupštine, Autonomne pokrajine, Vrhovnog kasacionog suda, Visokog saveta sudstva, Republičkog javnog tužilaštva, Državnog veća tužilaca, Tužilaštva za organizovani kriminal i brojnih regulatornih tela, od Zaštitnika građana do DRI. Premijer je sam sebi dodelio ovlašćenja da koordinira borbu protiv korupcije iako je to u suprotnosti čak i sa samom Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije.

Vlada Srbije propisala je obavezu po kojoj su sve institucije dužne da premijeru podnose izveštaje o sprovođenju aktivnosti iz Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije od 2013. do 2018. godine i omogućila premijeru da „usmerava“ poslove državnih organa i institucija.

Ustavni sud je, ceneći navode inicijative koju je potpisao Saša Radulović, naveo pet spornih pitanja: da li Vlada može uzurpirati ovlašćenja drugih državnih institucija, da li može da koordinira rad državnih institucija koje su nezavisne od nje, da li predsednik Vlade može biti koordinator sprovođenja Nacionalne stragegije za borbu protiv korupcije, da li je Vlada ovim prekršila podelu vlasti.

Uloga koordinatora primene nacionalne strategije za borbu protiv korupcije je Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije poverena Agenciji, a Strategija određuje da koordinaciju sprovodi i Ministarstvo pravde i Savet za borbu protiv korupcije, a ne premijer. Pokret „Dosta je bilo“ od marta prošle godine upozorava da je premijer protivustavno zloupotrebio vlast i time ugrozio ne samo sprovođenje borbe protiv korupcije, već i podelu vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku.

Ustavni sud je na sednici održanoj 2. juna ove godine doneo odluku da se pokrene postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o osnivanju spornog koordinacionog tela. Ostavio je rok od 60 dana u kome Vlada Republike Srbije treba pisano da se izjasni po ovom pitanju. Sud u obrazloženju svoje odluke navodi da je 20. aprila 2015. godine Vladi Srbije na izjašnjenje dostavio inicijativu pokreta „Dosta je bilo“, ali da u ostavljenom roku od 30 dana, kao ni godini dana po isteku roka, Vlada nije dostavila odgovor.

Ustavni sud je već jednom doneo sličnu odluku o neustavnosti i nezakonitosti zloupotrebe vlasti kad je 2012. godine utvrdio da tadašnji predsednik Boris Tadić nije mogao biti na čelu Nacionalnog saveta za infrastrukturu, podjednako fantomskog kao i ovo Vučićevo koordinaciono telo, jer Vlada ni na koji način nema ovlašćenja da ruši Ustavom garantovanu podelu vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku.

Dužnost Ustavnog suda kao zaštitnika ustavno-pravnog poretka je da u ovom slučaju iskoreni Vučićevu protivustavnu uzurpaciju nadležnosti nezavisnih institucija, pravosudne i zakonodavne grane vlasti, a zarad koncentracije političke moći u sferi navodne borbe protiv korupcije.(Press DJB)