Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije: poziv za prijem novih članova

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije: poziv za prijem novih članova

18/08/2016 Off By

 

ASOCIJACIJA Nezavisna kulturna scena Srbije raspisuje konkurs za prijem novih članica. Sva zainteresovana udruženja, inicijative i pojedinci koji ispunjavaju opšte uslove o članstvu iz Statuta NKSS, mogu se prijaviti za prijem u Asocijaciju. Konkurs je otvoren od 11. jula do 15. septembra 2016. godine.

Zainteresovani kandidati za članstvo treba da dostave uredno popunjene prijave, nakon čega će se glasanje o prijemu novih članova održati na redovnoj godišnjoj Skupštini Asocijacije koja će se održati 28-30. oktobra u Smederevu. Rezultati prijema novih članova biće objavljeni na web strani Asocijacije najkasnije 10 dana po završetku Skupštine.

OPŠTI USLOVI O ČLANSTVU (izvod iz Statuta NKSS)

Član 8.

Članica Udruženja se postaje pod sledećim opštim uslovima:

1) da realizuje programske aktivnosti u polju kulture najmanje dve godine prepristupanja Udruženju;

2) da prihvata vrednosti, ciljeve i Statut Udruženja;

3) da je dve redovne članice Udruženja formalno preporuče za prijem u Udruženje;

4) da dostavi popunjenu prijavnicu overenu pečatom udruženja i potpisom ovlašćenoglica (za udruženja građana), potpisima članova neformalne umetničke grupe ili ličnim potpisom;

5) da na Skupštini Udruženja dve trećine prisutnih članica glasa za prijem novečlanice u Udruženje.

Član 9.

O ispunjenosti uslova iz člana 8 odlučuje Skupština Udruženja koja donosi odluku oprimanju u status članova Udruženja na redovnoj, vanrednoj ili elektronskoj skupštini.

Registar članica Udruženja i zastupnika članica Udruženja vodi predsednik Upravnog odbora Udruženja.

Član 10.

Prava članica Udruženja su:

1)da učestvuju u procesima razmatranja i donošenja odluka na sastancima, sednicamai Skupštinama Udruženja;

2)da predlažu, biraju i budu birani u upravljačka tela Udruženja;

3) da učestvuju u aktivnostima Udruženja;

4) da predlažu aktivnosti, projekte i programe Udruženja;

5) da budu obaveštene o radu Udruženja i njenih tela i da putem Udruženja plasirajusvoje informacije, programe i inicijative;

6) da koriste resurse Udruženja i povoljnosti koje članstvo u Udruženja donosi (učešće u razmeni programa, učešće u programima jačanja kapaciteta itd)

DODATNI USLOVI ZA POJEDINCE:

1) da realizuje programske aktivnosti u polju nezavisne kulture najmanje pet godina pre pristupanja Asocijaciji Nezavisna kulturna scena Srbije;

2) da je do podnošenja prijave vodio ili učestvovao u realizaciji najmanje tri projekta relevantna za unapređivanje nezavisne kulture u Srbiji.

Prijave treba da sadrže pristupnicu i 2 preporuke.

Formular i detaljne informacije možete naći na http://www.nezavisnakultura.net/index.php/sr-YU/o-nkss/kako-postati-član

Prijave se šalju na adresu [email protected]

Kontakt za dopunske informacije: [email protected] i telefonom 062/1357111 (11–15h radnim danima).

Nepotpune prijave neće biti razmatrane. ♦