Sednica Vlade Srbije: usvojeno Pismo o namerama dogovoreno sa MMF

Sednica Vlade Srbije: usvojeno Pismo o namerama dogovoreno sa MMF

15/08/2016 Off By

VLADA Srbije usvojila je na današnjoj sednici Zaključak kojim se usvaja Pismo o namerama.

Ovim se prihvataju revidirani ciljevi i mere ekonomske politike za period 2016-2017. godine, dogovoreni sa Međunarodnim monetarnim fondom a u okviru četvrte i pete revizije aranžmana iz predostrožnosti kao i teksta Memoranduma o ekomomskoj i finansijkoj politici sa tehničkim memomrandumom o razumevanju.

Srbija se ovim dokumentom obavezala da ostaje posvećena sprovođenju mera predviđenim aranžmanom. U njemu je opisan dosadašnji napredak i dat pregled ekonomskih mera koje predstoje. Srbija je uspešno realizovala i premašila dosadašnje ciljeve u vezi sa fiskalnim deficitom i primarnim tekućim rashodima, ostvarila znatan napredak u reševanju pitanja strateških važnih državnih preduzeća i smanjila fiskalne neravnoteže.

U pismu je, pored dobrih rezultata, istaknuta namera nove Vlade Srbije da ostane posvećena politikama o okviru ovog programa. Izvršni bord direktora će 30. avgusta doneti zaključak četvrte i pete revizije koja je završena tokom poslednje posete Misije MMF-a Beogradu.(Press Vlade)♦