DJB: Neozbiljan finansijski plan Agencije za energetiku za 2016

DJB: Neozbiljan finansijski plan Agencije za energetiku za 2016

24/07/2016 Off By

 

Iz finansijskog izveštaja Agencije za energetiku, koji je prošlog četvrtka predstavljen članovima Odbora za finansije Skupštine Srbije, saznali smo da su zaposleni iz Agencije prelazili u javna preduzeća kao što su Srbijagas, EPS, Transnafta ili EMS, koja su do juče kontrolisali


FINANSIJSKI plan Agencije za energetiku za 2016.g. je zahvaljujući vladajućoj većini, izglasan iako ne sadrži ni osnove podatke potrebne za ocenu njegove opravdanosti.

Saša Radulović je na sednici Odbora za finansije zatražio da se rad Odbora uozbilji i da se zaustavi praksa da se saglasnost na finansijske izveštaje daje na osnovu nepotpunih podataka.

Finansijski plan Agencije za energetiku za 2016.g. ne sadrži nikakvo obrazloženje za povećanje broja zaposlenih za 13 novih, sa 38 na 51, što je povećanje od preko 30 posto. Takođe, nije dostavljen izveštaj o tome zašto Agencija traži 9,5 miliona dinara za konsultantske usluge, od koga i kakvi se efekti tog savetovanja očekuju.

Odbor je odobrio finansijski plan Agencije iako je jasno da Agencija plaća zakup poslovnog prostora od oko 12.000 evra mesečno. Bilo je potrebno preko 2 sata rasprave da bi lider DJB uspeo da tek u šestom obraćanju od direktora Agencije dobije podatak da se radi o oko 800-1000 kvadrata, što znači da ova Agencija zakup plaća po 12 do 15 evra po kvadratu, a cene na tržištu se kreću oko 8 evra po kvadratu.

Posebno zabrinjava činjenica da zaposleni iz Agencije za energetiku prelaze iz ovog regulatornog tela u preduzeća koja su predmet kontrole Agencije i time direktno upadaju u sukob interesa.

Iz finansijskog izveštaja Agencije za energetiku, koji je prošlog četvrtka predstavljen članovima Odbora za finansije Skupštine Srbije, saznali smo da su zaposleni iz Agencije prelazili u javna preduzeća kao što su Srbijagas, EPS, Transnafta ili EMS, koja su do juče kontrolisali.

Ovakva praksa proizvodi jasan sukob interesa i pokret Dosta je bilo će pokrenuti izmene zakonskih odredbi koje su to do sada omogućavale.♦