Hag: advokati Mladića traže zaustavljanje postupka

Hag: advokati Mladića traže zaustavljanje postupka

20/07/2016 Off By

 

Odbrana se žalila da je predsednik Mehanizma za međunarodne tribunale Teodor Meron – koji će raditi žalbeni postupak – rekao da je Mladić kriv, a isto su ponovili i visoki dužnosnici UN-a


ODBRANA nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske (VRS) Ratka Mladića zatražila je obustavu postupka pred Haškim tribunalom zbog “sistemske pristrasnosti” ovog suda.

Odbrana je zatražila da se postupak obustavi i da se oformi posebna radna grupa Saveta bezbednosti Ujedinjenih Nacija (UN), koja će u roku od tri meseca sačiniti izveštaj o tome da li su Mladićeva prava na pošteno suđenje i presumpciju nevinosti prekršena.

Odbrana je istakla da su Mladićeva prava prekršena jer pravnici koji su radili na presudi Radovanu Karadžiću sada rade na pripremi presude Mladiću, kao i zbog toga što su dvojica od trojice sudija iz njegovog veća prethodno izneli stavove o tome da je on kriv.

“Suština ovog problema je što su sudije unapred osudili Mladića i donieli značajne zaključke o njemu. To ugrožava njihovu mogućnost da budu nepristrasni”, navela je Odbrana.

U podnesku se navodi i kako su trojica sudija Žalbenog veća, kao i sam predsednik Haškog tribunala prethodno doneli zaključke o krivici Mladića, što onemogućuje pošteno suđenje.

Odbrana se žalila da je predsednik Mehanizma za međunarodne tribunale Teodor Meron – koji će raditi žalbeni postupak – rekao da je Mladić kriv, a isto su ponovili i visoki dužnosnici UN-a.

Sve to, kako se navodi u podnesku, pokazuje da “prezumpcija krivice preovladava ovim Tribunalom do te mere da se dovodi u pitanje mogućnost da optuženi dobije pošteno suđenje”.

U obrazloženju podneska, Mladićevi advokati izvukli su paragrafe iz ranijih presuda Haškog tribunala u vezi s Srebrenicom i Sarajevom, a u kojima je predsednik Tribunala, članovi Veća, kao i druge sudije Žalbenog veća donijeli određene zaključke u vezi s Mladićem.

U odnosu na Merona, Mladićevi branioci su naveli da je on prethodno javno izjavio da “Tribunal neće smatrati svoj rad završenim dok Karadžić i Mladić ne budu privedeni pravdi”.

“Jasno je da ne postoji prezumpcija nevinosti za optuženog pred ovim tribunalom. Osim poništenja postupka, jedino moguće rješenje je trajna obustava postupka zbog ozbiljnih kršenja ljudskih prava”, navodi se u podnesku.

Mladiću se sudi za genocid u Srebrenici, progon Bošnjaka i Hrvata širom BiH, koji je u nekoliko općina imao razmere genocida, terorisanje građana Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce. Za iste zločine, Haški tribunal nepravosnažno je osudio Karadžića na 40 godina zatvora.(Agencije)♦