AGENCIJE UN U SRBIJI UPOZORAVAJU NA DALJE POGORŠANJE POLOŽAJA IZBEGLICA I MIGRANATA NA GRANICI SRBIJE I MAĐARSKE

AGENCIJE UN U SRBIJI UPOZORAVAJU NA DALJE POGORŠANJE POLOŽAJA IZBEGLICA I MIGRANATA NA GRANICI SRBIJE I MAĐARSKE

08/07/2016 Off By

Agencije UN-a u Srbiji upozoravaju da će ovakav razvoj događaja dodatno otežati situaciju u Srbiji, izvan mađarskih “tranzitnih zona” Horgoš (Roszke) i Kelebija (Tompa) gde trenutno samo 30 tražilaca azila dnevno može da uđe na teritoriju EU, dok su stotine drugih primorani da čekaju nedeljama pod vedrim nebom, često u očajnim i nehumanim uslovima


AGENCIJE Ujedinjenih nacija u Srbiji izražavaju svoju zabrinutost zbog daljeg pogoršanja položaja izbeglica i migranata na severu Srbije, u blizini granice sa Mađarskom.

U saopštenju dostavljeno medijima agencije navode da se broj izbeglica i migranata na srpskoj strani granice udvostručio u proteklih nekoliko dana zbog novih zakonskih mera koje je usvojila Mađarska a koje su stupile na snagu 5. jula. Sada tamo ima više od 1.300 osoba, većinom žena i dece. Dok je vlada Srbije smestila nekoliko stotina ljudi na Punktu za pomoć izbeglicama u blizini Subotice, blizu 800 tražilaca azila čeka pod otvorenim nebom na teritoriji Srbije, izvan mađarske “tranzitne zone” kod graničnog prelaza Horgoš I na kome prilike – a posebno nedostatak smeštaja, zdravstvenih i sanitarnih uslova – predstavljaju velike probleme. Agencije UN-a i NVO intenzivirale su svoju pomoć vladi Srbije obezbeđenjem dodatnih količina hrane, vode, medicinske i druge pomoći.

Pravo na azil je osnovno ljudsko pravo i prema međunarodnom pravu, tražiocima azila mora biti omogućen pristup teritoriji države u kojoj se traži azil. Međutim, više od 120 tražilaca azila prijavilo je 6. jula vlastima, agencijama UN-a i partnerima da im je onemogućen pristup azilnim procedurama u Mađarskoj i da su umesto toga proterani nazad u Srbiju bez poštovanja procedure readmisije ili povratka.

Agencije UN-a u Srbiji upozoravaju da će ovakav razvoj događaja dodatno otežati situaciju u Srbiji, izvan mađarskih “tranzitnih zona” Horgoš (Roszke) i Kelebija (Tompa) gde trenutno samo 30 tražilaca azila dnevno može da uđe na teritoriju EU, dok su stotine drugih primorani da čekaju nedeljama pod vedrim nebom, često u očajnim i nehumanim uslovima.

Agencije UN-a takođe konstatuju da bi pojačane restriktivne mere kojima se zanemaruju pravične azilne procedure mogle ohrabriti izbeglice i tražioce azila da potraže opasnije, neregularne rute do Evrope, i time se izložiti nemilosrdnim krijumčarima. Naročito su rizicima izložena deca bez pratnje.

Agencije UN-a u Srbiji će nastaviti da pomažu vladi Srbije da zadovolji potrebe izbeglica i migranata na human način i u skladu sa preuzetim međunarodnim obavezama”.(Press Agencije UN)♦