IZLOŽBA NAOPAČKE: UDOMITI KRITIKU

IZLOŽBA NAOPAČKE: UDOMITI KRITIKU

03/07/2016 Off By

 

Izložba Naopačke: Udomiti kritiku je ko-kustoska među-disciplinarna izložba čija je glavna tema transformacija uloge muzeja, galerija i drugih javnih institucija za produkciju, predstavljanje i prikupljanje savremene umetnosti u periodu tranzicije, kao i transformacija uloge umetnika i nezavisnih prostora koje vode umetnici unutar ovih procesa


Senka Ristivojević

U SREDU, 6. jula u 18 časova Muzej savremene umetnosti u zgradi Muzeja grada Beograda u Resavskoj ulica 40b, tehnički asistent Muzeja američke umetnosti održaće predavanje i ono je deo pratećeg programa izložbe Naopačke: Udomiti kritiku.

Muzej američke umetnosti je edukativna institucija posvećena prikupljanju, čuvanju i izlaganju sećanja koja se tiču prvenstveno Muzeja moderne umetnosti u Njujorku i njegovog Međunarodnog programa putujućih izložbi američke umetnosti. Upravo te MoMA-ine izložbe, od kojih je neke kao kustos uredila Doroti Miler, doprinele su uspostavljanju, širom Zapadne Evrope, prvog posleratnog zajedničkog kulturnog identiteta zasnovanog na internacionalizmu, modernizmu i individualizmu.


muzej37 


Muzej u sastavu svoje zbirke ima i Muzej moderne umetnosti kao američku inovaciju definisanu od strane Alfreda Bara Ml. 1936. godine kroz njegove istorijske izložbe Kubizam i apstraktna umetnost, i Fantastična umetnost, DADA, naderalizam, kada su, umesto nacionalnih škola, uvedeni međunarodni pokreti kao ključni pojam u uspostavljanju MoMA-ine priče koja će kasnije postati moderni kanon.

 

Muzej američke umetnosti nalazi se u Berlinu na adresi Frankfurter Allee 91. Osnovan je 2004. godine i otvoren za javnost.

U okviru izložbe Naopačke: Udomiti kritiku, Muzej američke umetnosti je predstavljen u Privremenoj radnoj sobi, zajedno sa drugim primerima muzeja umetnika, studijama slučaja izložbi i umetničkih inicijativa koje nadomeštaju druge institucije i drugačije institucijalne uloge. 

Izložba Naopačke: Udomiti kritiku je ko-kustoska među-disciplinarna izložba čija je glavna tema transformacija uloge muzeja, galerija i drugih javnih institucija za produkciju, predstavljanje i prikupljanje savremene umetnosti u periodu tranzicije, kao i transformacija uloge umetnika i nezavisnih prostora koje vode umetnici unutar ovih procesa.

U trenutku kada se mnoge regionalne institucije ozbiljno bave redefinisanjem vlastite uloge, odnosno osnovnim preduslovima za njihovo dolično funkcionisanje, zadatak izložbe Naopačke: Udomiti kritiku jeste da predstavi i preispita različita kritička promišljanja o postojećim organizacionim modelima institucija.

 

Muzej savremene umetnosti u Beogradu se, nakon devet godina odugovlačenja, priprema za poslednju fazu rekonstrukcije glavne.zgrade. . U takvoj situaciji  nameću se sledeća pitanja: kakva će biti buduća uloga institucije koja bi prilikom promišljanja društvenih procesa trebalo da neguje koncept savremenosti, i kako MSUB može da izbegne reprodukovanje dominantnih ideoloških modela u društvu, već naprotiv, da otvori prostor za kritički dijalog u sferi kulture i umetnosti.

Izložba je otvorena u zgradi Muzeja grada Beograda u Resavskoj ulici 40b, od 12 do 20 časova, svakog dana osim utorkom.♦