Rasim Ljajić: Nema turizma bez pruga, puteva i aerodroma

Rasim Ljajić: Nema turizma bez pruga, puteva i aerodroma

01/06/2016 Off By

Moramo privući, osim turista iz regina kojih je sada najviše, one iz dalekih istočnih zemalja, Irance, Japance. Beograd bi trebalo da postane regionalni centar za turiste iz celog sveta. Ciljc nam je da uđemo u prvu turističku ligu


Ranka Čičak

MINISTAR turizma, Rasim Ljajić zadovoljan je akcijom vaučera za razvoj domaćeg turizma. Iako je propaganda protiv ove akcije prošle godine bila velika, lane je 14.000 naših ljudi koristilo vaučere, a ove godine već 21.000.

Devizni prihod od turizma veći je ove godine za 20 posto, a inostranih turista je više za 15 posto. Ljajić nastoji da turizam, koji sada čini 6 posto BDP- a, uskoro učestvuje u BDP – u sa 9 posto. Za to je potrebno više ulaganja u infrastrukturu:

– Nema turizma bez dobrih pruga, puteva i aerodroma.To će i biti akcenat nove Vlade. Ulagaće se i u Dunav, kao veliki turistički i ekonomski potencijal. Razvijaće se banje i dati podrška javno privatnom partnerstvu. Ojačaće se i marketing. Jer, turističke organizacije zemalja iz regiona ulažu u reklamu mnogo više nego mi. Moramo privući, osim turista iz regina kojih je sada najviše, one iz dalekih istočnih zemalja, Irance, Japance. Beograd bi trebalo da postane regionalni centar za turiste iz celog sveta. Ciljc nam je da uđemo u prvu turističku ligu.

Predsednica turističke organizacije Srbije, Marija Labović, najavila je turistički karavan, koji će trećeg juna krenuti prema Užicu i za mesec dana obići 14 gradova. Upravo je štampana i brošura Pedeset dva ukusa Srbije, jer turistička ponuda ne može bez gastronomske.

Istraživanje napravljeno na anketi 2005 turista, pokazalo je da su najčešći domaći turisti žene oko 50 godina. U Srbiji letuje 70 posto turista, a 23 posto, uglavnom mladih, putuje u inostranstvo. Najposećeniji su bili Zlatibor i Vrnjačka Banja.U selima je letovalo samo 2 posto anketiranih. Oko 80 posto letuje u sopstvenoj režiji, a usluge turističkih organizacija koristi samo 2 posto . Vaučere rado koristi 67 posto anketiranih, dok je 31 posto izjavilo da ih ne bi koristilo.

Domaće turističke organizacije dobile su negativnu ocenu. Ljajić njihove efekte rada ocenjuje sa 0:

-Tražile su subvencije, a kada su ih dobile, nisu ništa uradile. Nadao sam se da će biti više zainteresovanih, jer je za subvencije bio namenjen jedan milion dinara. Novac koji nije iskorišćen, vratiće se u budžet. ♦ (foto Tanjug)