Intenzivne aktivnosti na vežbi „Morava 2016“

Intenzivne aktivnosti na vežbi „Morava 2016“

25/05/2016 Off By

VEŽBA VS


Jedinice za podršku iz sastava 98. i 204. vazduhoplovne brigade su izvršile obezbeđenje alternativnih aerodroma i spremne su za prihvat helikopterskih jedinica koje učestvuju na vežbi


ŠIROM zemlje jedinice Vojske Srbije izvode gađanja, logorovanja, obuku i pripremne aktivnosti za dejstva u okviru komandno-taktičke vežbe „Morava 2016“.

vestunutraJedinice Prve brigade kopnene vojske vrše taktička uvežbavanja u Bačkoj Topoli, Somboru i Senti sa težištem na oklopnim jedinicama, dok jedinice Rečne flotile na Tisi kod Titela rešavaju zadatke bliske zaštite plovnih jedinica i protivminskog pretraživanja reke.

Pripadnici Specijalne brigade realizuju stacionarna logorovanja u Deliblatskoj peščari i na Jasenovim vodama kod Niša, tokom kojih će biti proverene osposobljenost komandi za planiranje i komandovanje u operacijama i gotovost i obučenost snaga za hitno reagovanje.

Maršem i premeštanjem na rezervne vatrene i radarske položaje, jedinice iz sastava 250. raketne brigade za PVD i 126. brigade VOJIN su zauzele raspored koji im omogućava praćenje situacije u vazdušnom i uspešnu protivvazduhoplovnu odbranu.

Jedinice za podršku iz sastava 98. i 204. vazduhoplovne brigade su izvršile obezbeđenje alternativnih aerodroma i spremne su za prihvat helikopterskih jedinica koje učestvuju na vežbi.

Odeljenja za intervenciju Komande za obuku logoruju na strelištu „Krivul“ kod Zaječara.

Počela je i obuka rezervnog sastava – na strelištu „Orešac“ je realizovano gađanje pešadijskim naoružanjem, a u Somboru se izvodi obuka na borbenom vozilu pešadije BVP M80A.

U odvojenim obilascima načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković i zamenik načelnika Generalštaba general-potpukovnik Jovica Draganić obišli su deo jedinica koje učestvuju na vežbi, stekli uvid u njihovo funkcionisanje i rad na novim lokacijama i dali zadatke za naredni period.(Press VS) ♦