Izbeglička kriza: Slovenija primila prvu grupu

Izbeglička kriza: Slovenija primila prvu grupu

13/05/2016 Off By

 


Radi se o grupi porodica s decom i nekoliko odraslih muškaraca koji su nakon dolaska na aerodrom upućeni u Ljubljanu i smešteni dom za azilante


PRVA grupa od 28 izbeglica iz Sirije i Iraka prebačena je u juče (12.V.) avionom iz Grčke u Sloveniju, u okviru programa solidarne relokacije migranata iz pretrpanih kampova u Italiji i Grčkoj, u okviru kojeg bi Slovenija ove i iduće godine trebala da primi ukupno 567 tražitelja azila.

Radi se o grupi porodica s decom i nekoliko odraslih muškaraca koji su nakon dolaska na aerodrom upućeni u Ljubljanu i smešteni dom za azilante.

Posle boravka u azilnom domu izbeglice će biti upućeni u centre za integraciju koji se nalaze u Ljubljani i Mariboru, a deca će biti uključena u školske programe.

Slovenija se obvezala da će u okviru dogovorenih evropskih kvota ove i iduće godine iz Grčke i Italije primiti 567 tražitelja azila iz ugroženih država, a pristizaće u mesečnim grupama po 40-ak ljudi.

U Sloveniji se inače već odranije nalazi 387 izbeglica iz velikog migracijskog vala koji je prekinut zatvaranjem tzv. balkanske rute, a smešteni su većinom u azilnom domu u Ljubljani, i u centru za strance u Postojni. Neki od njih zatražili su u Sloveniji i međunarodnu zaštitu.(Fena)♦