NN: mape nevidljivog Balkana – vodič za putnike koji osluškuju grad

NN: mape nevidljivog Balkana – vodič za putnike koji osluškuju grad

09/05/2016 Off By

Za sve zainteresovane, u Beogradu će biti održan još jedan ciklus radionica u maju (14, 15, 21. i 22. maj ), nakon čega će se na sličan način realizovati program i u Zagrebu. Ovakva ideja daje dodatnu vrednost putovanjima i obilascima gradova i mesta u ovom regionu, gradeći osnove za stvaranje novih oblika upoznavanje fizički, ali i kulturološki bliskih sredina, što ima za cilj prevazilaženje različitih predrasuda i promociju ovakvog oblika učenja


Virdžinija Đeković

OBILAZAK i upoznavanje grada, bilo da u njemu živite ili ga posećujete se nikada ne završava, pa čak i onda kada poznajete svaki njegov ćošak. Projekat Mape nevidljivog Balkana, otpočet krajem prošle godine istražuje promene i duh mesta koji nose priče ljudi, ulična umetnost i lokalne legende. Nastao je na inicijativu Kluba putnika i organizacije Tačka komunikacije sa idejom da se na jednom mestu spoje znanja iz nekoliko oblasti u kojima ovi timovi inače deluju.

mape333


Prikupljajući takvu vrstu materijala kroz intenzivan rad sa zajednicom, spajanjem stručnih znanja i terenskih iskustava, nastaje jedinstveni vodič koji ne prepričava već donosi stvari koje se ne mogu sresti u turističkim brošurama i na zvaničnim onlajn prezentacijama. U ovoj, početnoj fazi, postavljene su prve priče na sajt Kluba putnika (www.klubputnika.org ), nakon čega sledi nastavak rada na prikupljanju, selekciji i objavljivanju sadržaja celokupnog vodiča u formi web platforme i aplikacije za android uređaje.

Želeli smo da ljudima koji se odluče da na drugačiji način razmišljaju o gradu, pružimo sadržaj kakav nedostaje, a namenjen je pravim istraživačima. S druge strane, ovaj projekat trebalo bi da podstakne manje sredine da razmišljaju o tome, po čemu je baš njihovo mesto posebno i drugačije. Veoma smo fokusirani na to da edukujemo i ohrabrimo što više pojedinaca koji će svojim doprinosom vodič učiniti bogatijim, a istovremeno i sami biti promoteri svoje sredine i čuvari nasleđa. “ – rekla je Nikolina Dodig, jedna od koautorki projekta.

Zbog veće i kvalitetnije participacije, krajem aprila završen je i prvi modul radionica na temu mapiranja i prepoznavanja mogućnosti korišćenja postojećih resursa unutar zajednice za razvoj lokalnog kulturnog turizma i aktivnijeg pristupa temi nematerijalnog nasleđa grada.

Za sve zainteresovane, u Beogradu će biti održan još jedan ciklus radionica u maju (14, 15, 21. i 22. maj ), nakon čega će se na sličan način realizovati program i u Zagrebu. Ovakva ideja daje dodatnu vrednost putovanjima i obilascima gradova i mesta u ovom regionu, gradeći osnove za stvaranje novih oblika upoznavanje fizički, ali i kulturološki bliskih sredina, što ima za cilj prevazilaženje različitih predrasuda i promociju ovakvog oblika učenja.

Priče koje su sada objaljene vode posetioce na zanimljive lokacije gde se virtuelno mogu upoznati sa ljudima, mestima i događajima koji su na nekin način menjali i oblikovali istoriju, utičući tako na savremeni kontekst zajednice. Poziv autora projekta za sve one koji žele da se oprobaju kao vodiči kroz svoj grad otvoren je stalno, pa tako oni koji znaju gde bi odveli i šta bi voleli da ispričaju nekome ko prvi put dolazi u njihov grad mogu da pišu putem facebook stranice Mape nevidljivog Balkana ili mejl adrese [email protected] . Ovim putem, zainteresovani za drugi modul radionica, takođe mogu poslati svoje prijave koje sadrža osnovne podatke (ime prezime i kontakt telefon) i ukratko o tome zašto žele da učestvuju na radionici (rok za slanje je 12.05.).

Projekat je podržan kroz program Erste banke „Rade nas ideje“ koji je prošle godine okupio veliki broj organizacija sa inovativnim pristupima u rešavanju različitih problema u zajednicama u kojima deluju. ♦