Poruka Ban Ki Muna na svetski dan slobode Medija – 3. maj

Poruka Ban Ki Muna na svetski dan slobode Medija – 3. maj

03/05/2016 Off By

Ove godine, Svetski dan slobode medija se poklopio sa tri velike prekretnice. Na današnji dan je pre 250 godina usvojen prvi zakon o slobodi informisanja u svetu, koji je usvojen na teritoriji na kojoj se danas nalaze Švedska i Finska, a pre 25 godina je usvojena Vindhok deklaracija o principima slobode štampe. I na kraju, 2016. godina je takođe i prva godina sprovođenja Ciljeva održivog razvoja


LJUDSKA PRAVA, demokratska društva i održivi razvoj zavise od slobodnog protoka informacija. A pravo na informisanje zavisi od slobode medija. Svake godine obeležavamo Svetski dan slobode medija kako bismo istakli osnovne principe, da bismo zaštitili nezavisnosti medija i da bismo odali poštu medijskim radnicima koji su rizikovali i izgubili svoje živote dok su obavljali svoju profesiju.

Ove godine, Svetski dan slobode medija se poklopio sa tri velike prekretnice. Na današnji dan je pre 250 godina usvojen prvi zakon o slobodi informisanja u svetu, koji je usvojen na teritoriji na kojoj se danas nalaze Švedska i Finska, a pre 25 godina je usvojena Vindhok deklaracija o principima slobode štampe. I na kraju, 2016. godina je takođe i prva godina sprovođenja Ciljeva održivog razvoja.

Sloboda medija i slobodan protok informacija su neophodni ne samo da bi se informisali građani o Ciljevima, već i da im se omogući da smatraju svoje lidere odgovornim za ispunjenje onih obećanja koja su dali. Mediji, – uključujući, i sve više, nove onjaln/internet medije – služe nam kao naše oči i uši. Mi svi imamo koristi od informacija koje nam oni pružaju.

Slobodna, nezavisna i bezbedna medijska okruženja su od ključnog značaja. Ipak novinari su, sve češće, ugroženi, maltretirani, ometani i često ubijeni tokom potrage za informacijama. Mnogi su nestali u detonacijama, neki u užasnim uslovima, zbog rasvetljavanja vladinih neuspeha, koruptivnih radnji ili društvenih problema.

Veoma sam zabrinut zbog sve većeg restriktivnog okruženja u kome se nalaze medijski radnici u mnogim zemljama. Ograničenja slobode izražavanja stavljaju okove na sam napredak. Na ovaj Svetski dan slobode medija, pozivam Vlade, političare, privrednike i građane da se obavežu da će čuvati i štititi nezavisne i slobodne medije. Bez ovog osnovnog prava, ljudi su manje slobodni i manje osnaženi. Uz njega, mi možemo zajedno da radimo za svet dostojanstva i mogućnosti za sve.♦