Vašington: MMF nastavlja da pruža punu podršku Srbiji u sprovođenju dogovorenih mera

Vašington: MMF nastavlja da pruža punu podršku Srbiji u sprovođenju dogovorenih mera

16/04/2016 Off By

Šef delegacije MMF ,Džejms Ruf, izjavio je da su pozitivne ocene koje je Srbija dobila vidljivim unapređenjem ekonomske slike veoma ohrabrujuće i posebno naglasio da primetno jačanje investicija u privatnom sektoru to najbolje potvrđuje


SRPSKA delegacija, koju predvode guvernerka Narodne banke Jorgovanka Tabaković i ministar finansija Dušan Vujović, sastala se u Vašingtonu sa predstavnicima Međunarodnog Monetarnogfonda.

Glavna tema sastanka, održanog u okviru prolećnog zasedanja ove finansijske institucije i Svetske banke, bila je analiza dosadašnjeg sprovođenja strukturnih reformi koje su sastavni deo Programa stend-bajaranžmana iz predostrožnosti, potpisanog u februaru 2015. godine.

Ministar finansija je zahvalio delegaciji MMF na čestitkama za rezultate postignute do ovog trenutka i dodao da je namera Srbije da ostane na dobrom putu sprovođenja reformi.”Prolazimo kroz seriju veoma fokusiranih sastanaka na kojima profesionalno i uz veliko međusobno uvažavanje, pronalazimo najbolje načine da se savladaju izazovi tranzicionog perioda u kojem se Srbija nalazi”, rekao je ministar i dodao da je saradnja vlade Srbije i predstavnika misije MMF uspešna na svim poljima.

Šef delegacije MMF ,Džejms Ruf, izjavio je da su pozitivne ocene koje je Srbija dobila vidljivim unapređenjem ekonomske slike veoma ohrabrujuće i posebno naglasio da primetno jačanje investicija u privatnom sektoru to najbolje potvrđuje. Uspešnom primenom Programa, postalo je jasno da on ima veliki potencijal za uspešno kompletiranje tranzicije i zbog toga će, ova međunarodna finansijska institucija, nastaviti da pruža savetodavnu i tehničku podršku Vladi Srbije, dodao je šef misije.

Guvernerka Narodne banke Srbije, Jorgovanka Tabaković, podsetila je da su makroekonomska stabilnost i sposobnost da Srbija održivom ekonomskom politikom u rokovima dospeća servisira sve svoje obaveze, najbolja garancija investitorima za sigurno ulaganje. Uprkos fiskalnoj konsolidaciji, imamo pojačanu kreditnu aktivnost, što doprinosi oživljavanju privredne aktivnosti i smanjenju nasleđnih neravnoteža. Izrazivši zadovoljstvo kooperacijom međunarodnih finansijkih institucija u realizaciji programa refrmi, Guvernerka NBS se posebno zahvalila na podršci koju Srbija dobija u definisanju odgovora na izazove koji još predstoje.

Ministar finansija se, sumirajući postignute rezultate, osvrnuo na ključne strukturne reforme koje su započeteu prošloj i ovoj godini, rekavši da VladaSrbije kontinuirano radi na sprovođenju svih dogovorenih merau okviru aranžmana iz predostrožnosti.

Vujović je posebno naglasio da su rezultati u preokretanju dinamike bruto društvenog proizvoda, sa negativnog na pozitivan rast u 2015.godini i primetno podizanje očekivanih stopa rasta u ovoj i narednoj godini, jasan pokazatelj da je Srbija dobro definisala program reformi i uspešno nastavlja daa sprovodi započete strukturne reforme.

“Ponosan sam na rezultate u smanjenju fiskalnogdeficita koji su ostvareni i boljom naplatom poreskih prihoda i smanjenjem rashoda”, rekao je ministar istakavši da je za Srbiju sada najvažnije rešenje statusa preduzeća u restruktuiranju, unapređenje efikasnosti javnih preduzeća i racionaizacija javnog sektora. To će biti glavni prioriteti za novu vladu čije formiranje se očekuje mesec dana nakon izbora.(Press MF)♦