Austrijski sindikalkci gosti Socijalno-ekonomskog saveta Srbije

Austrijski sindikalkci gosti Socijalno-ekonomskog saveta Srbije

05/04/2016 Off By

GOSTI IZ AUSTRIJE PODELILI SU SVOJE SINDIKALNO ISKUSTVO U PROCESU PRISTUPANJA NJIHOVE ZEMLJE EVROPSKOJ UNIJI I NAGLASILI ZNAČAJ SOCIJALNOG DIJALOGA KAKO KROZ PROCES KOLEKTIVNOG PREOVARANJA KOJE JE VEOMA RAZVIJENO U NJIHOVOJ ZEMLJI, TAKO I KROZ TRIPARTITNE INSTITUCIJE U KOJIMA SE RAZGOVARA O STRATEŠKIM PITANJIMA I ZAKONSKIM REŠENJIMA


 

DANAS je u poseti Kolegijumu Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije boravila delegacija Austrijskog saveza sindikata, na čelu sa predsednikom Erihom Foglarom. Tema razgovora bila je upoznavanje sa stanjem i perspektivama socijalnog dijaloga u Srbiji i ulogom aktera socijalnog dijaloga u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji.


 

Gosti iz Austrije podelili su svoje sindikalno iskustvo u procesu pristupanja njihove zemlje Evropskoj uniji i naglasili značaj socijalnog dijaloga kako kroz proces kolektivnog preovaranja koje je veoma razvijeno u njihovoj zemlji, tako i kroz tripartitne institucije u kojima se razgovara o strateškim pitanjima i zakonskim rešenjima. Članovi Kolegijuma konstatovali su napredak u socijalnom dijalogu na republičkom nivou i političku volju da se on i dalje razvija uz konstantno jačanje uloge reprezentativnih socijalnih partnera i institucije Socijalno-ekonomskog saveta, uz naglašenu potrebu jačanja socijalnog dijaloga na nivou lokalnih samouprava.

Domaćini posete Delegacije iz Austrije su Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati „Nezavisnost“, a pored sastanka sa članovima Kolegijuma drugog dana posete planiran je i sastanak sa predsednikom Vlade Republike Srbije (Press SES)♦