Ministarstvo kulture i informisanja već uvelo u proceduru preporuke Zaštitnika građana

Ministarstvo kulture i informisanja već uvelo u proceduru preporuke Zaštitnika građana

21/03/2016 Off By

PREPORUKE ZAŠTITNIKA GRAĐANA PRIMLJENE SU 16. MARTA, A ZAKONSKI ROKOVI U KOJIMA MINISTARSTVO TREBA DA OBAVESTI ZAŠTITNIKA O PREDUZETIM MERAMA KREĆU SE OD 21 DANA DO TRI MESECA, U ZAVISNOSTI OD REDNOG BROJA PREPORUKE. OD OSAM PREPORUKA KOJE JE UPUTIO ZAŠTITNIK GRAĐANA, SAMO JEDNA TAČKA SE ODNOSI NA ZAKONSKU REGULATIVU ZA ČIJE SPROVOĐENJE JE NADLEŽNO MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA


 

 

Info: PRESS MKI

 

MINISTARSTVO kulture i informisanja, saopštilo je da je sa velikim uvažavanjem primilo preporuke Zaštitnika građana u vezi sa rešavanjem problema uplate doprinosa za samostalne umetnike i odmah po prijemu sprovelo aktivnosti kako bi u zakonskim rokovima obavestilo Zaštitnika o preduzetim merama.


Preporuke Zaštitnika građana primljene su 16. marta, a zakonski rokovi u kojima Ministarstvo treba da obavesti Zaštitnika o preduzetim merama kreću se od 21 dana do tri meseca, u zavisnosti od rednog broja preporuke. Od osam preporuka koje je uputio Zaštitnik građana, samo jedna tačka se odnosi na zakonsku regulativu za čije sprovođenje je nadležno Ministarstvo kulture i informisanja.

Podsećamo da su usvajanjem izmena i dopuna Zakona o kulturi stvoreni svi neophodni uslovi da se problem statusa samostalnih umetnika reši na sistemski način.

Na osnovu Člana 62. stav 2. Zakona o kulturi, ministar je dužan da u roku od šest meseci od dana usvajanja zakona donese podzakonska akta, u ovom slučaju pravilnik, kojima se bliže uređuje status samostalnih umetnika, i to na osnovu.predloga samih reprezentativnih udruženja, kako to zakon i nalaže.

Ministarstvo kulture i informisanja očekuje da će reprezentativna udruženja ispuniti svoju obavezu i u zakonskom roku dostaviti Ministarstvu predlog pravilnika kojim se reguliše status samostalnih umetnika.

Podsećamo i da Ministarstvo kulture i informisanja nije nadležno za sprovođenje Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, ali da, bez obzira na tu činjenicu, ima veoma aktivnu ulogu u rešavanju problema uplate zaostalih doprinosa i da je organizovalo niz susreta predstavnika reprezentativnih udruženja, lokalnih samouprava, Ministarstva finansija i Poreske uprave, kako bi se u što kraćem roku pronašlo rešenje♦