LSV: Eto šta biva kad se u Beogradu odlučuje o vojvođanskoj zemlji

LSV: Eto šta biva kad se u Beogradu odlučuje o vojvođanskoj zemlji

16/03/2016 Off By
Nezadovoljni paori: Miloš Šibul

 

PAORI U SOMBORU SU DANAS OD LOKALNE SAMOUPRAVE DOBILI NA UVID ZAKLJUČAK VLADE REPUBLIKE SRBIJE OD 11. MARTA, KOJIM SE ČITAV SISTEM LICITACIJA, SPROVOĐEN PROTEKLU DECENIJU, GRUBO NARUŠAVA, A NAGRAĐUJE UZURPACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA!


Info: Miloš Šibul, predsednik Lige paora Vojvodine

 

U OVOJ državi se sumanutom brzinom gaze prava paora i unosi haos. Kao da je neko rešio da uništi vojvođanske poljoprivrednike?!

Paori u Somboru su danas od lokalne samouprave dobili na uvid zaključak Vlade Republike Srbije od 11. marta, kojim se čitav sistem licitacija, sprovođen proteklu deceniju, grubo narušava, a nagrađuje uzurpacija poljoprivrednog zemljišta!

Vlada je, na predlog Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, usvojila zaključak kojim svim lokalnim samoupravama preporučuje da u 2015. i 2016. godini, dozvole onima koji su uzurpirali državno poljoprivredno zemljište, da sami prijave svoju uzurpaciju do 1. maja 2016. godine, te da se sa njima potom zaključi vansudsko poravnanje gde bi, suprotno zakonu, to zemljište platili po prosečnoj ceni zakupa u AP Vojvodini.

Ta cena je naravno znatno niža, nego što bi bila na licitaciji.

Pa kako sad to? Kako kada je Zakonom koji je donela ova Vlada, definisano da se uzurpatorima mora naplatiti trostruka zakupnina!

Je li to ono uvođenje reda o kojem je ministarka mesecima govorila pre usvajanja katastrofalnog zakona o poljoprivrednom zemljištu? Jesu li Vlada Republike Srbije, a naročito ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević Bošković svesni haosa koji može nastupiti širom Vojvodine?

Eto šta biva kada se o vojvođanskoj zemlji odlučuje iz kancelarije u Beogradu!

Potrebno je hitno staviti van snage i sporni zaključak vlade i Zakon o poljoprivrednom zemljištu, a odmah posle izbora pisati novi, uz konsultaciju sa poljoprivrednicima.♦