Srbija zemlja partner ovogodišnjeg „Dunavskog Salona“ u Berlinu

Srbija zemlja partner ovogodišnjeg „Dunavskog Salona“ u Berlinu

11/03/2016 Off By

OD POČETKA ORGANIZOVANJA DUNAVSKOG SALONA, SVAKE GODINE JEDNA OD PODUNAVSKIH ZEMALJA JE ZEMLJA PARTNER OVE MANIFESTACIJE, A SPROVOĐENJE POMENUTE INICIJATIVE POVERENO JE AMBASADAMA ZEMALJA ORGANIZATORA, UZ DOGOVOR I SAGLASNOST SA NADLEŽNIM MINISTARSTVIMA. DO SADA SU ZEMLJE PARTNERI BILE AUSTRIJA, SLOVAČKA I RUMUNIJA. ZEMLJA PARTNER 2016. JE SRBIJA


Info: SANDRA VLATKOVIĆ

NAJVEĆI svetski sajam turizma – ITB u Berlinu je prilika da se održi i tradicionalna manifestacija koja okuplja predstavnike zemalja koje leže na slivu reke Dunav. Kao i prethodnih godina, Turistička organizacija Srbije učestvuje u ovoj aktivnosti Dunavskog centra za kompetenciju, u kojima učešće uzimaju i novinari, predstavnici turističke privrede, kao i političari. Srbija je zemlja partner ovogodišnjeg „Dunavskog Salona“ u Berlinu.

Dunavski salon pokrenut je 2013. godine na inicijativu Ministra za savezne, evropske i međunarodne poslove pokrajine Baden-Württemberg (BW), gospodina Peter Friedrich-a, a ideja je proistekla iz aktivnosti u okviru rada na Dunavskoj strategiji EU.

Od početka organizovanja Dunavskog salona, svake godine jedna od podunavskih zemalja je zemlja partner ove manifestacije, a sprovođenje pomenute inicijative povereno je ambasadama zemalja organizatora, uz dogovor i saglasnost sa nadležnim ministarstvima. Do sada su zemlje partneri bile Austrija, Slovačka i Rumunija. Zemlja partner 2016. je Srbija.

U skladu sa dosadašnjom praksom, ovogodišnji Dunavski salon podrazumevao je organizaciju panel diskusije u predstavništvu nemačke pokrajine Baden-Württemberg (BW) u Berlinu na temu koju su dogovorili BW i Srbija kao partner zemlja u saradnji sa Evropskom akademijom Berlin, čiji je direktor tematski pripremio i moderirao panel.
Nakon diskusije organizovana je izložba podunavskih zemalja, gde su nacionalne turističke organizacije na prigodnim štandovima predstavile svoju zemlju zvanicama. Tom prilikom je priređen i prikladan koktel sa specijalitetima Nemačke i Srbije, uz odgovarajuć kulturno-zabavni program u vidu nastupa muzičkog ansambla Dušana Jovanovića.