Od 14. do 18. marta NBS obeležava Svetsku nedelju novca

Od 14. do 18. marta NBS obeležava Svetsku nedelju novca

11/03/2016 Off By


U SKLOPU OVOGODIŠNJEG PROGRAMA, PORED POSETE CENTRU ZA POSETIOCE NARODNE BANKE SRBIJE U KRALJA PETRA 12, UZ STRUČNO VOĐENJE KROZ STALNU POSTAVKU I TEMATSKE IZLOŽBE, PLANIRAN JE NIZ AKTIVNOSTI NA TEME IZ FINANSIJSKE EDUKACIJE ZA MLADE


Info: PRESS NBS

NARODNA BANKA Srbije će i ove godine, peti put zaredom, od 14. do 18. marta, obeležiti Svetsku nedelju novca (Global Money Week), koja se na inicijativu Međunarodnog pokreta za finansijsku edukaciju dece i omladine (CYFI) organizuje u celom svetu.
U sklopu ovogodišnjeg programa, pored posete Centru za posetioce Narodne banke Srbije u Kralja Petra 12, uz stručno vođenje kroz stalnu postavku i tematske izložbe, planiran je niz aktivnosti na teme iz finansijske edukacije za mlade:

Održavanje radionica „Moj budžet i ja“ i „ Dinar naš novac“, Održavanje turnira u edukativnim igrama „Monetura“ i „Finansije za kasnije“, Organizacija stručnog predavanja za učenike srednjih škola na temu „Platne kartice, sa posebnim osvrtom na moguće prevare i zloupotrebe“, Organizacija konkursa za najbolji rad za učenike osnovnih škola na teme: „Ko uči znaće, ko štedi imaće“, „Šta možemo da uradimo s novcem?“, „Šta biste voleli da budete – cvrčak ili mrav?“ i „Da li biste voleli da radite u Narodnoj banci Srbije?“, Gostovanje učenika i profesora Ekonomske škole iz Subotice u Narodnoj banci Srbije u Beogradu, Predstavljanje aktivnosti koje sprovodi Narodna banka Srbije na polju finansijske edukacije mladih na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, u okviru tribine „Dečja potrošačka socijalizacija“.

Aktivnosti će biti organizovane u objektu Narodne banke Srbije u Beogradu u Kralja Petra 12, Pravno-poslovnoj školi u Beogradu i na Fakultetu za pravne i poslovne studije „dr Lazar Vrkatić“ u Novom Sadu. Učesnici radionica „Moj budžet i ja“ i „Dinar naš novac“, kroz analiziranje pojmova trošenja, zaduživanja i štednje, i upoznavanje sa istorijatom novca uopšte, a posebno dinara, kao i elementima zaštite novčanica od falsifikovanja, uče kako razumno da upravljaju svojim novcem i da planiraju budžet, i stiču nova znanja iz istorijata naše valute.
Edukativne igre „Monetura“ i „Finansije za kasnije“, na zabavan i maštovit način uvode učesnike u svet kreiranja i sprovođenja monetarne politike, kao i u svet finansijskih proizvoda i izazova koje oni nose u savremenom društvu i u planiranju finansijske budućnosti.
Konkurs za najbolji rad za učenike osnovnih škola obuhvatiće učenike šestog razreda, a radovi će biti predstavljeni tokom posete učenika Narodnoj banci Srbije u Kralja Petra 12.

U okviru posete izložbenom prostoru Narodne banke Srbije u objektu u Kralja Petra 12, predviđeno je stručno predstavljanje osnovne izložbene postavke „Novac na tlu Srbije od najranije pojave do danas“, na kojoj su hronološki predstavljeni odabrani primerci iz numizmatičke zbirke Narodne banke Srbije. Predviđeno je i predstavljanje tematskih izložbi „Kovani novac Srbije“ o procesu izrade kovanog novca od idejnog rešenja do realizacije i „Dinar naš novac“, posvećene vidljivim obeležjima zaštite novčanica dinara, evra i dolara od falsifikovanja. Posetioci će moći, kao dodatne sadržaje, da pogledaju video materijale, koriste interaktivne sadržaje, i da kao suvenir, dobiju imitaciju novčanice sa sopstvenim likom u boji.

Svetska nedelja novca predstavlja globalnu akciju čiji su ciljevi edukacija dece i omladine o novcu, štednji, preduzetništvu i sličnim temama kroz zabavne i interaktivne aktivnosti. Aktivnosti u okviru Svetske nedelje novca organizuju škole, univerziteti, ministarstva, centralne banke i druge finansijske, obrazovne institucije širom sveta.♦