Balkanska ruta trajno zatvorena

Balkanska ruta trajno zatvorena

10/03/2016 Off By

BALKANSKA RUTA OSTAJE ZATVORENA I TO TRAJNO”, REKLA JE MIKL-LAJTNER ZA OVAJ DI VELT, DODAVŠI DA ĆE TAKO JASAN I ČVRST SIGNAL ODVRATITI MIGRANTE OD TOGA DA IZ TURSKE PRELAZE PREMA EVROPSKIM OBALAMA


BALKANSKA izbeglička ruta, glavni prolaz za migrante prema severnim evropskim zemljama, osta će trajno zatvorena, rekla je austrijska ministarka unutarnjih poslova Johana Mikl-Lajtner za nemački list Di Velt.

U sredu je Makedonija zatvorila granicu s Grčkom za ilegalne migrante, nakon što su Slovenija, Hrvatska i Srbija najavile stoge mere za ulazak migranata.

– Moja je pozicija jasna: Balkanska ruta ostaje zatvorena i to trajno”, rekla je Mikl-Lajtner za ovaj dnevnik, dodavši da će tako jasan i čvrst signal odvratiti migrante od toga da iz Turske prelaze prema evropskim obalama.

Ona smatra da takva odluka daje odlučni doprinos očuvanju stabilnosti i reda za ljude u Evropi.

Takozvana balkanska migrantska ruta preko koje je proteklih meseci u Evropu ušlo više od milion migranata zatvorena je od ponoći u sredu, a zemlje na njoj će propuštati samo migrante koji zatraže azil ili imaju valjane dokumente.♦