Bombardovana zgrada Generalštaba ne zrači

Bombardovana zgrada Generalštaba ne zrači

07/03/2016 Off By
Sve je ok: bombarodavana zgrada Generalštaba

MERENJE JONIZUJUĆEG ZRAČENJA U DELOVIMA ZGRADE „A“ GENERALŠTABA IZVRŠILA JE EKIPA IZ SASTAVA 246. BATALJONA ABHO, 29. FEBRUARA OVE GODINE. KONTROLA JE REALIZOVANA NA VIŠE MESTA: ISPRED ZGRADE „A“, NA ULAZU I U PRIZEMLJU ZGRADE, NA STEPENIŠTIMA IZMEĐU SPRATOVA, NA SVIM SPRATOVIMA I U SVIM PROSTORIJAMA (OD PRIZEMLJA DO 8. SPRATA)


Info: VS

POVODOM netačnih informacija koje su se pojavile u javnosti u vezi sa navodnim „opasnim zračenjem“ bombardovane zgrade Generalštaba u Beogradu, ističemo da je merenjem utvrđeno da nema nikakvog opasnog zračenja, odnosno da je zabeležen tzv. prirodni fon zračenja.

Merenje jonizujućeg zračenja u delovima zgrade „A“ Generalštaba izvršila je ekipa iz sastava 246. bataljona ABHO, 29. februara ove godine. Kontrola je realizovana na više mesta: ispred zgrade „A“, na ulazu i u prizemlju zgrade, na stepeništima između spratova, na svim spratovima i u svim prostorijama (od prizemlja do 8. sprata).

Kontrola je rađena na zidovima, podu, gomili šuta, strujnim i vodovodnim instalacijama, mestima gde su prolazili liftovi, kasama, kutijama i na ostalim pristupačnim mestima. Kontrolom na navedenim delovima zgrade utvrđen je prirodni fon zračenja.♦