Forum žena LSV: I dalje nisu potpuno ostvarena prava žena u Republici Srbiji

Forum žena LSV: I dalje nisu potpuno ostvarena prava žena u Republici Srbiji

07/03/2016 Off By

ČINJENICA JE DA SU PLATE ŽENA JOŠ UVEK NIŽE NEGO PLATE MUŠKARACA, DA ŽENE U BIZNISU I POLITICI NE UČESTVUJU RAVNOPRAVNO SA MUŠKARCIMA, DA IH NEMA DOVOLJNO NA MESTIMA ODLUČIVANJA, KAO I DA JE I DALJE TEK MALI BROJ ŽENA KOJE SU NOSITELJKE PRAVA SVOJINE NAD NEPOKRETNOSTIMA, A POGOTOVO KADA JE REČ O ŽENAMA NA SELU


 

Info: LSV

FORUM žena LSV upozorava na to da i posle stotinu godina prava žena u našem društvu i dalje nisu potpuno ostvarena.

Iako su neke žene dale i svoje živote da bi se izborile za to što smo danas ravnopravne, za to da odlučujemo o sebi i svom životu, da se školujemo, da imamo pravo glasa – da budemo birane i da biramo, da ne trpimo i tolerišemo nasilje, kao i da odlučujemo o rađanju, ta prava u Republici Srbiji još nisu u potpunosti ostvarena.

Činjenica je da su plate žena još uvek niže nego plate muškaraca, da žene u biznisu i politici ne učestvuju ravnopravno sa muškarcima, da ih nema dovoljno na mestima odlučivanja, kao i da je i dalje tek mali broj žena koje su nositeljke prava svojine nad nepokretnostima, a pogotovo kada je reč o ženama na selu.

Uopšte i svakodnevno fizičko nasilje se i dalje toleriše i činjenica je da institucije ne preduzimaju sve što je u njihovoj nadležnosti jer se broj žrtava povećava iz godine u godinu, a smrtni ishodi nasilja u porodicama se duplirao u odnosu na 2014. godinu.

Činjenica je i da još nema zakona koji bi omogući isplatu zarada svim nezaposlenim porodiljama, nego se za to borimo od mesta do mesta, kao što je i činjenica da je potrebno izmeniti Zakon o izvršenju i obezbeđenju kako bi samohrani roditelji uspeli da naplate alimentaciju.

Danas, uoči Međunarodnog dana žena, poručujemo da su upravo to pitanja na kojima ćemo insistirati u narednom periodu.

Zahvaljujući poslanicama Lige socijaldemokrata Vojvodine, u Zakon o izboru narodnih poslanika unet je amandman o garantovanih najmanje 30% manje zastupljenog pola (žena) na kandidacionim listama i u Narodnoj skupštini. Upravo zbog ove odredbe koja se našla u zakonima kojima se propisuju izbori na republičkom i lokalnom nivou, kao i u odluci kojom su propisani uslovi kandidovanja i izbora u AP Vojvodini, imamo više od 30% žena u parlamentima.

Kao što smo to izborile, izborićemo se i za nultu toleranciju prema bilo kakvom obliku diskriminacije i nasilja prema ženama, za princip rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti žena, jačanje ekonomskog položaja žena, kao i za ravnomernu zastupljenost muškaraca i žena na mestima odlučivanja i upravljanja.♦