Održana poslednja sednica Skupštine Srbije

Održana poslednja sednica Skupštine Srbije

03/03/2016 Off By
Zadovoljna radom: Maja Gojković

PREDSEDNICA MAJA GOJKOVIĆ, POSLE ZAVRŠENOG IZGLASAVANJA GRUPE ZAKONA, REKLA JE DA SE RADILO 232 DANA I NOĆI I DA POSLANICI MOGU DA BUDU ZADOVOLJNI UČINJENIM. AKTUELNI SAZIV REPUBLIČKOG PARLAMENTA KONSTITUISAN JE 16. APRILA 2014. GODINE


PREDSEDNICA Skupštine Srbije Maja Gojković danas je na kraju sednice poručila poslanicima da mogu da budu ponosni na urađeno, budući da je usvojeno više od 600 zakona i drugih akata.

Gojkovićeva je rekla da se radilo 232 dana i noći i da poslanici mogu da budu zadovoljni učinjenim. Aktuelni saziv republičkog parlamenta konstituisan je 16. aprila 2014. godine.
Upravo usvojeni Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave treba da profesionalizuje i departizuje organe uprave na pokrajinskom i lokalnom nivou.
Njime se uređuje zapošljavanje u jedinicama lokalnih samouprava i pokrajinama, a predviđa uvođenje službeničkog sistema po ugledu na organe državne uprave, koji na državnom nivou funkcioniše od 2006. godine.
Usvojeni akt uvodi niz novina, među kojima je Kadrovski plan, koji usvaja skupština opštine ili grada sa ciljem da se obezbedi planiranje kadrova i da se zapošljavanje ograniči na raspoloživa sredstva u budžetu.
Poslanici su na poslednjoj sednici usvojili i Autentično tumačenje Zakona o privatizaciji, na predlog poslanice SNS Aleksandre Tomić, kao i više kadrovskih odluka.
Između ostalog, parlament je razrešio Dejana Đurđevića sa mesta predsednika Republičke komisije i ponovo ga izabrao na tu funkciju.
Parlament je izabrao osam sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, razrešio predsednika Prvog osnovnog suda u Beogradu, predsednika Prekršajnog suda u Jagodini i usvojila odluku o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Kruševcu.
Pored ostalog, Skupština Srbije izabrala je u Savet REM-a Aleksandru Janković ispred crkava i verskih zajednica, dok nijednom kandidatu ispred nadležnog odbora Skupštine Srbije nije dala poverenje.♦