Skupština Srbije: pitanja poslanika

Skupština Srbije: pitanja poslanika

01/03/2016 Off By
Info: RANKA ČIČAK

Sporna diploma i ministra Lončara

POSLE više spornih diploma srpskih ministara, aferu je izazvala i diploma ministra zdravlja. Zato je poslanica Gordana Čomić tražila danas da joj Zlatibor Lončar, ministar zdravlja dostavi dokaze o obrazovanju, specijalističkim studijama, usavršavanju i napredovanju iste onakve kakve je podneo kao kandidat za ministra:
– Neću da ulazim u ono što piše u novinama. Moj najdobronamerni savet bi mu bilo da iskreno odgovori na sva pitanja i da poštreno kaže da li je obrazovan u Velikoj Britaniji, da li je bilo spora u njegovom napredovanju u akadermskim zvanjima. Te podatke je dužan da nam podnese bez krivotvorenja, bez grešaka i bez ikakvih manjkavih činjenica. Zahtevam da mi se dostave proverljivi dokazi o onome šta je tvrdio da jeste u svojoj profesionalnoj karijeri, o čemu je obavestio predsednika Vlade a on sve nas. Tu ne sme da bude laži.♦