Zagreb: sastanak direktora policija regiona o migrantskoj krizi

Zagreb: sastanak direktora policija regiona o migrantskoj krizi

18/02/2016 Off By

„NOVINA JE DA ĆE SE OD SUTRA PRAKTIČNO, NA GRČKO-MAKEDONSKOJ GRANICI VRŠITI PROFILACIJA MIGRANATA OD STRANE SVIH SUBJEKATA POTPISNICA DANAŠNJEG SPORAZUMA, ŠTO PODRAZUMEVA I JAČU KONTROLU MAKEDONSKO-GRČKE GRANICE U CILJU SPREČAVANJA ILEGALNIH MIGRACIJA“, ISTAKAO JE V.D VLADIMIR REBIĆ


Info: PRESS BIRO MUPA

VRŠILAC dužnosti direktora policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije Vladimir Rebić koji je prisustvovao sastanku direktora policija Republika Srbije, Hrvatske, Austrije, Makedonije i Slovenije, izjavio je danas u Zagrebu da će Protokol o saradnji koji su danas potpisali staviti srpski MUP u povoljniji položaj kada se radi o kontroli migranata.

„Novina je da će se od sutra praktično, na grčko-makedonskoj granici vršiti profilacija migranata od strane svih subjekata potpisnica današnjeg sporazuma, što podrazumeva i jaču kontrolu makedonsko-grčke granice u cilju sprečavanja ilegalnih migracija“, istakao je Rebić.
On je rekao da će se, u narednom periodu, na grčko-makedonskoj granici izdavati novi obrazac sa fotografijom, koji podrazumeva lakše kretanje migranata kroz sve zemlje balkanske rute.
Rebić je naglasio da će ta novina dovesti do sprečavanja eventualnih zloupotreba u njihovom kretanju, ali i do sprečavanja značajnijeg povratka migranata, u odnosu na dosadašnju praksu da se migranti vraćaju u obrnutom smeru prema Makedoniji.
„Na taj način ćemo značajno uštedeti i ljudske i materijalne resurse Ministarstva unutrašnjih poslova“, poručio je v.d. direktora policije.♦