Izvršni odbor NBS smanjio referentnu kamatnu stopu na 4,25 odsto

Izvršni odbor NBS smanjio referentnu kamatnu stopu na 4,25 odsto

11/02/2016 Off By

 

Odluka Izvršnog odbora da smanji referentnu kamatnu stopu je opredeljena očekivanim niskim inflatornim pritiscima po osnovu većine domaćih faktora, ali i nižim kako troškovnim, tako i pritiscima na strani tražnje iz međunarodnog okruženja


novi sad

Info:PRESS NBS

IZVRŠNI odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu smanji za 0,25 procentnih poena, tako da ona od danas iznosi 4,25 odsto.

Istovremeno, Izvršni odbor je na današnjoj sednici usvojio i izmenu Odluke o kamatnim stopama Narodne banke Srbije, kojom je smanjen koridor kamatnih stopa u odnosu na referentnu kamatnu stopu sa ± 2,0 odsto na ± 1,75 odsto. Ta mera, po oceni Izvršnog odbora, doprineće daljoj stabilizaciji kamatnih stopa na međubankarskom novčanom tržištu, postepenom smanjenju raspona između izvršne i repo stope i jačanju transmisije kroz kanal kamatnih stopa.

Odluka Izvršnog odbora da smanji referentnu kamatnu stopu je opredeljena očekivanim niskim inflatornim pritiscima po osnovu većine domaćih faktora, ali i nižim kako troškovnim, tako i pritiscima na strani tražnje iz međunarodnog okruženja. Sve izvesnije usporavanje rasta pojedinih zemalja u usponu, pre svega Kine, moglo bi imati negativne efekte na globalnu tražnju i privredni rast, posebno na brzinu oporavka zone evra, našeg najznačajnijeg trgovinskog partnera. Na smanjenje inflatornih pritisaka deluje i dalji pad svetske cene nafte i drugih primarnih proizvoda i njihov niži očekivani rast u narednom periodu. U takvim okolnostima moguće je i da će se normalizacija monetarne politike FED-a odvijati sporijom dinamikom nego što se prethodno očekivalo. Pored toga, monetarna politika Evropske centralne banke dodatno je ublažena u decembru, a najavljena je i mogućnost uvođenja novih ekspanzivnih mera u martu.

Izvršni odbor je ocenio da će do umerenog rasta međugodišnje inflacije doći od sredine godine i da bi ona krajem ove ili početkom naredne godine trebalo da se vrati u granice dozvoljenog odstupanja od cilja.

Narodna banka Srbije će nastaviti pažljivo da prati kretanja u međunarodnom okruženju i da, kao i do sada, koristi sve raspoložive mere kako bi inflacija ostala niska i stabilna, što je, uz očuvanje stabilnosti finansijskog sistema i relativno stabilan devizni kurs, uslov za ubrzan, ali održiv ekonomski rast. Ublažavanju eventualnih eksternih šokova bitno doprinose i postignuti rezultati u oblasti fiskalne konsolidacije i održivosti javnih finansija, unapređenja poslovnog i investicionog ambijenta i smanjenja spoljne neravnoteže.

Narodna banka Srbije očekuje da će nastavak ublažavanja monetarne politike biti praćen daljim padom kamatnih stopa na kredite i nastavkom započetog oporavka kreditne aktivnosti, što će doprineti i većim investicijama.

Izvršni odbor je usvojio februarski Izveštaj o inflaciji, koji će biti predstavljen javnosti u petak, 19. februara.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 17. marta 2016.
Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjem sastanku da je referentnu kamatnu stopu za 0,25 procentnih poena, tako da danas je 4,25 posto.

U isto vrijeme, Izvršni odbor na sjednici danas usvojila izmjene i dopune Odluke o kamatnim stopama Narodne banke Srbije, što je smanjilo koridor kamatnih stopa u odnosu na referentne kamatne stope od ± 2,0 posto na ± 1,75 posto. Ova stopa je procijenjena od strane Izvršnog odbora, će doprinijeti daljoj stabilizaciji kamatnih stopa na međubankarskom tržištu novca, postepeno smanjenje u rasponu između izvršne i repo stopa i jačanje prenos kroz kanal kamatne stope.

Odluka Izvršnog odbora da smanji referentnu kamatnu stopu se definira očekivane niske inflatorne pritiske koji proizlaze iz većine domaćih faktora, ali i kako je niže troškove, kao i pritisaka na strani potražnje u međunarodnom okruženju. Svi vjerojatno usporavanje rasta nekih zemalja u razvoju, posebno Kina, može imati negativan utjecaj na globalne potražnje i ekonomski rast, posebno u brzini oporavka eurozone, naš najvažniji trgovinski partner. Smanjenje inflatornih pritisaka radi i dalji pad svjetskih cijena nafte i drugih primarnih proizvoda i njihov niži očekivani rast u budućnosti. U takvim okolnostima moguće je da je normalizacija monetarne politike FED odvijaju sporije nego što se ranije očekivalo. Osim toga, monetarne politike Europske centralne banke je dodatno olakšan u decembru, i najavio mogućnost uvođenja novih ekspanzivne mjere u martu.

Izvršni odbor je rekao da će do umjeren međugodišnji rast inflacije dolazi od sredine godine, a da je kasnije ove godine ili početkom iduće godine treba povratiti u granicama dozvoljenog odstupanja od cilja.

Narodna banka Srbije će nastaviti da pažljivo prati razvoj događaja u međunarodnom okruženju i, kao i do sada, će koristiti sve raspoložive mjere kako bi se osiguralo inflacija ostala niska i stabilna, koji, uz očuvanje stabilnosti finansijskog sistema i relativno stabilan kurs, uslov za brzo, ili održivi ekonomski rast. Ublažavanje potencijalnih eksternih šokova, i značajno doprinose na postignute rezultate u fiskalnoj konsolidaciji i održivost javnih finansija, poboljšanje poslovnog i investicionog ambijenta i smanjenje eksterne neravnoteže.

Narodna banka Srbije očekuje nastavak monetarnog popuštanja će pratiti dalji pad kamatnih stopa na kredite i nastavlja oporavak kreditne aktivnosti, koji će doprinijeti veća ulaganja.

Izvršni odbor je usvojio Izvještaj o inflaciji u februaru, koji će biti predstavljen javnosti 19. u petak, februara.

Sljedeći sastanak Izvršnog odbora koji će se odlučivati ​​na referentne kamatne stope će se održati 17. marta 2016. godine.♦