Izbeglička kriza: Makedonija duplira ogradu

Izbeglička kriza: Makedonija duplira ogradu

08/02/2016 Off By

Nova ograda biće dugačka 37 kilometara i udaljena je samo pet metara od ograde koju su pripadnici makedonskih sigurnosnih snaga postavili u novembru prošle godine


Info: AGENCIJE

 

MAKEDONSKA vojska počela je sa postavljanjem drugog reda bodljikave žice na granici sa Grčkom, kako bi osujetila ilegalne ulaske migranata na svoju teritoriju.

Nova ograda biće dugačka 37 kilometara i udaljena je samo pet metara od ograde koju su pripadnici makedonskih sigurnosnih snaga postavili u novembru prošle godine.
Mehanizacija makedonske vojske trenutno postavlja ogradu s obe strane improvizovanog prelaza na “koti 59” kod Đevđelije.
Postavljanje drugog reda žičane ograde Makedonija finansira iz sopstvenih sredstava.
Prema zvaničnim izvorima, cilj postavljanja nove ograde je da se pruži više vremena policiji da reaguje i spreči ulazak ekonomskim migrantima kojima nije dozvoljeno da prelaze granicu.
Prema pravilima EU, propuštaju se samo izbeglice sa ratom zahvaćenih područja, iz Sirije, Iraka i Afganistana, a ne ekonomski migranti iz drugih zemalja poput Maroka, Alžira, Pakistana, Jemena i Somalije.
Od postavljanja prvog reda žičane ograde do sada je sprečeno oko 19.000 ilegalnih prelazaka i graničnih incidenata, a samo u januaru zaustavljeno je više od 4.000 ekonomskih migranata, podaci su makedonskih bezbednosnih snaga.
Od početka ove godine do sada u Makedoniju je ušlo više od 62.000 izbjeglica iz Sirije, Iraka i Afganistana.♦