Migrantska kriza: Slovenija vratila Makedoniji 50 migranata

02/02/2016 Off By

Slovenački graničari su marokanske migrante vratili Hrvatskoj, Hrvatska Srbiji, a Srbija Makedoniji, javili su makedonski mediji


 

Info: AA

 

U MAKEDONSKI prihvatni centar Tabanovce stiglo je oko pedeset Marokanaca, koje je Slovenija, primenjujući pravila EU i tretirajući ih kao migrante, vratila Makedoniji.

Slovenački graničari su marokanske migrante vratili Hrvatskoj, Hrvatska Srbiji, a Srbija Makedoniji, javili su makedonski mediji.
Makedonija je krajem novembra prošle godine ograničila priliv migranata dozvoljavajući prolaz samo izbeglicama sa ratom zahvaćenih područja iz Sirije, Iraka i Avganistana.
Makedonske vlasti najavile su danas da će početi sa redukovanim propuštanjem izbeglica kako bi bila urađena adekvatna registracija u skladu sa zaključkom Evropskog saveta.
Prema lokalnim izvorima, u blizini makedonsko – grčke granice nalazi se više od 6.000 izbeglica. Stotinu autobusa sa izbeglicama i migrantima parkirano je kod benzinske stanice u Polikastru u Grčkoj.
Oko 700 izbeglica krenulo je iz Kavale, a nekoliko stotina stacionirano je u kampu kod Idomenija.
Makedonsko Ministarstvo unutrašnjih poslova od početka godine do sada izdalo je 53.436 potvrda za priznavanje prava na azil u Makedoniji stranim državljanima koji su ilegalno ušli na njenu teritoriju.♦