Iduće nedelje „Blic maraton“ saobraćajne policije

Iduće nedelje „Blic maraton“ saobraćajne policije

24/01/2016 Off By

Radarski uređaji će beležiti video-snimke i fotografije svih vozila koja se budu kretala brzinama većim od dozvoljenih, nakon čega će vozači biti zaustavljeni i sankcionisani za učinjeni prekršaj ili će se vlasnicima vozila dostavljati verodostojne isprave o prekršaju sa pozivom da plate propisanu kaznu ili da nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva dostave podatke o osobi koja je počilina prekršaj


Info: PRESS BIRO MUPA

MINISTARSTVO unutrašnjih poslova, Uprava saobraćajne policije naredne nedelje sprovešće akciju „Blic maraton“ tokom koje će biti pojačana kontrola brzine kretanja vozila tokom 24 sata.

Brzina će se meriti ručnim radarima, radarima u sistemima video-nadzora i uređajima za merenje brzine u presretačima.
Van naseljenih mesta brzina će se meriti na kritičnim deonicama puteva, a u naseljima u blizini obeleženih pešačkih prelaza i u zonama škola.
Radarski uređaji će beležiti video-snimke i fotografije svih vozila koja se budu kretala brzinama većim od dozvoljenih, nakon čega će vozači biti zaustavljeni i sankcionisani za učinjeni prekršaj ili će se vlasnicima vozila dostavljati verodostojne isprave o prekršaju sa pozivom da plate propisanu kaznu ili da nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva dostave podatke o osobi koja je počilina prekršaj.
Uočeno je da u zimskim uslovima vožnje svako prekoračenje brzine kretanja, pa i ono najmanje, znatno povećava rizik od nastanka saobraćajnih nezgoda i da su u tim uslovima najugroženiji pešaci.
Saobraćajna policija je tokom prošle godine sprovela dve celodnevne akcije „Blic maraton“ u kojim je zbog prekoračenja dozvoljene brzine kretanja sankcionisano 5.300 vozača.♦