Migrantska kriza: Evropa menja režim

Migrantska kriza: Evropa menja režim

21/01/2016 Off By
Samo sa vizom

Makedonija je juče bila poslednja u nizu zemalja na tzv. balkanskoj ruti koja je uvela stroži režim prelaska granice za migrante na putu u zapadnu Europu. Ona je zatvorila granicu s Grčkom i tako na grčkom teritoriju blokirala više stotina ljudi


Info: AGENCIJE

MAKEDONIJA je ponovno otvorila svoju granicu s Grčkom za migrante, ali samo za one koji su izjavili da žele da traže azil u Austriji i Nemačkoj, rekao je jedan policijski funkcioner.

Makedonija je juče bila poslednja u nizu zemalja na tzv. balkanskoj ruti koja je uvela stroži režim prelaska granice za migrante na putu u zapadnu Europu. Ona je zatvorila granicu s Grčkom i tako na grčkom teritoriju blokirala više stotina ljudi.

Nakon što je Austrija u sredu uvela restrikcije u prijemu izbeglica i migranata iz Slovenije, recipročne mere najavile su Slovenija, Hrvatska i Srbija.

Austrijska vlada odlučila je da će ubuduće iz Slovenije primati samo izbeglice kojima se može utvrditi identitet, one koji nameravaju da traže azil u Austriji ili Nemačkoj i ljude bez kriminalne prošlosti ili koji ne predstavljaju sigurnosni rizik, a limitiran je i broj azilanata koje će primiti do 2019., na najviše 1,5 posto ukupnog stanovništva Austrije.
U zemlju Austrija neće puštati ekonomske migrante nego samo izbeglice iz ugroženih regija.
Mere će se primenjivati od idućeg meseca, a odvajanje izbeglica od ekonomskih migranata počelo je već u sredu.

Slovenački ministar spoljnih poslova Karl Erjavec najavio je da će o merama na granici s Hrvatskom danas odlučiti slovenačka vlada.
Tehnički ministar unutaršnjih poslova Ranko Ostojić izjavio je da će nakon što je Austrija uvela, a Slovenija najavila novi režim prelaza granica za migranate i Hrvatska uvodi nova pravila.
“Uz do sada tražene podatke biće dodan i podatak da li traže azil u Nemačkoj ili Austriji”, izjavio je Ostojić. Dodao je i da će Hrvatska postupiti kao i ostale zemlje koje su “dobile obavijest” te da će isto raditi i Srbija iz koje migranti ulaze u Hrvatsku.

Preko teritorija Srbije od juče takođe mogu prelaziti samo migranti koji izraze nameru da traže azil u Austriji i Nemačkoj, rekao je Aleksandar Vulin.♦