Krivična prijava protiv Nebojše Stefanovića, ministra unutrašnjih poslova

Krivična prijava protiv Nebojše Stefanovića, ministra unutrašnjih poslova

11/01/2016 Off By

Ukoliko se utvrdi da sam učinio bilo šta mimo zakona u potpunosti sam spreman da snosim sve posledice, ali isto tako očekujem da će posledice snositi oni koji su me lažno prijavili, ukoliko se utvrdi da su ove krivične prijave lažne i netačne.“

Info: NUNS - BIRO MUPA

OBRAĆANJE predsednika Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Vukašina Obradovića na konferenciji za novinare povodom krivične prijave protiv Nebojše Stefanovića, ministra unutrašnjih poslova, održane 11. januara 2016. godine u Medija centru.

Dame i gospodo, koleginice i kolege,želeo bih da izrazim veliku zabrinutost Izvršnog odbora NUNS-a, koji je jutros održao vanrednu sednicu, jer smo prinuđeni da se vama i srpskoj javnosti, obratimo sa zahtevom da nadležni organi ispitaju ozbiljne optužbe da se novinari danas u Srbiji prate i prisluškuju bez ikakvog zakonskog osnova. Još više nas uznemirava sama mogućnost da su u državi Srbiji, u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, postojali ili još postoje delovi bezbednonosnog sistema koji umesto da štite prava i slobode svih građana, pa i novinara, zloupotrebljavaju svoja ovlašćenja, grubo krše sve norme, i ugrožavaju naša osnovna prava zarad nečijih interesa.
Neposredan povod za ove ozbiljne sumnje je krivična prijava protiv Nebojše Stefanovića, ministra unutrašnjih poslova, i Dijane Hrkalović, sekretarke Uprave kriminalističke policije. Prijavu je Tužilaštvu za organizovan kriminal podneo radnik Ministarstva unutrašnjih poslova, dakle čovek koji je bio neposredan svedok brojnih nezakonitosti koje su navedene u krivičnoj prijavi.
U krivičnoj prijavi se navodi da su u organizacionoj jedinici Odeljenje za poslove bezbednosti pri Kabinetu ministra u Ministarstvu unutrašnjih poslova, sprovodili mere opservacije i tajne pratnje novinara bez otvorene operativne obrade, bez naredbe suda, suprotno instrukciji o operativnom postupanju, u organizacionoj jedinici koja čak nema ni krivični upisnik, kojoj opservacija nije u opisu poslova i koja nije imala bilo kakva druga ovlašćenja osim za primenu Zakona o tajnosti podataka i formiranje podregistra za tajne podatke, posmatrano za period izvršenja krivičnog dela.
U prilogu krivične prijave nalazi se kopija beleške kojom se dokumentuje nezakonito praćenje novinarke S. V. Ta beleška otvara međutim sumnju da ova koleginica nije bila jedini slučaj nezakonitog praćenja i mi se nadamo da će nadležni organi otkriti da li je i ko je sve od novinara bio podvrgnut ovakvim i sličnim nezakonitim merama.
Ne želeći da prejudiciramo rezultate istrage koju će, nadamo se, provesti Tužilaštvo za organizovani kriminal i drugi nadležni organi, mi ipak pozivamo sve novinare koji sumnjaju da su bili predmet nedozvoljne obrade da se u međuvremnu obrate Birou za informacije od javnog značaja u MUP-u i zatraže na osnovu Zakona o pristupu informacijama od javnog značaja informaciju o tome da li su i u koje svrhe obrađivani njihovi lični podaci u periodu od 2014. do danas.
Dužan sam vam i objašnjenje zašto vam se obraćam na ovaj način jer su se već pojavile primedbe da bi trebalo da pustimo nadležne organe da obave svoj deo posla na osnovu podnete krivične prijave. Podnosioc prijave mi se se obratio prvi put 4. januara i pokazao mi deo dokumenata kojim je raspologao. Iako veoma zabrinut, zahtevao sam od njega da se obrati tužilaštvu i da se tek nakon predaje krivične prijave ponovo vidimo i porazgovaramo. On mi je rekao da je prijavu već podneo ali da čeka da se ona zavede. Podnosioc mi je kopiju zavedene prijave Tužilalštvu za organizovani kriminal predao 6. decembra. Svestan ozbiljnosti optužbi navedenih u prijavi, obratio sam se 8. januara, tokom dana, Rodoljubu Šabiću, povereniku za informacije od javnog značaja, i Saši Jankoviću, zaštitniku građana, smatrajući da se deo navoda odnosi i na njihov delokrug rada. Stav i Šabića i Jankovića je bio da krivična prijava, ukoliko su navodi tačni, sadrži niz primera kršenja zakona i povrede prava građana. Iako sam u početku insistirao da se javnost odmah upozna sa otužbama da se novinari prate i prisluškuju, prihvatio sam stav Šabića i Jankovića ali da treba sačekati izvestan period i reakciju tužilaštva, pa tek onda eventualno zatražiti od poverenika i zaštitnika gradjana da preduzmu mere iz svoje nadležnosti. Sa takvim stavom saglasio se i podnosilac prijave.
Medjutim, istog dana, dakle 8. januara, u Drugom Dnevniku RTS, pojavljuje se Nebojša Stefanović i izjavljuje da “Poslednji primer koji hoću da navedem – raspolažemo podacima da će nekoliko lica pokušati da lažnim prijavama protiv Ministarstva unutrašnjih poslova tvrde lažno da su praćeni neki novinari u Republici Srbiji. Jedna novinarka koja je novinarka još iz vremena Slobodana Miloševića, dakle duže vreme novinarka u Srbiji, kazaće da je navodno praćena i to treba da se pojavi uskoro, za narednih nekoliko dana”, rekao je Stefanović i dodao da “Predstavnik jednog novinarskog udruženja, neću reći kojeg, treba u javnosti da se pojavi i da to kaže kao jednu skandaloznu stvar, iako ne postoje nikakvi dokazi niti se to ikada dogodilo”, istakao je Stefanović.
Ovakva izjava ministra Stefanovića izazvala je veliko uznemirenje i kod mene i kod podnosioca prijave jer se logično postavilo pitanje odakle ministru ove informacije, i još više činjenica da je on izneo tvrdnju da zna za moje kontakte sa podnosiocom prijave i šta ja planiram, pošto je vrlo jasno na koje udruženje je mislio.
Zbog svega izrečenog podneću krivičnu prijavu protiv Nebojše Stefanovića i zatražiću da nadležni organi utvrde kako je Stefanović došao do saznanja koje je izneo u Dnevniku i utvrde da li sam u ovom period bio praćen ili prisluškivan i po kom osnovu. Iskreno se nadam da i u mom slučaju nije prekšen zakon ali nadam se da će to biti utvrdjeno u zakonskom postupku.
Ovakva izjava ministra Stefanovića, sa druge strane, stvorila je sumnju u nameru ministra Stefanovića da bez ikakvih pritiska omogući Tužilaštvu da postupa po ovoj prijavi jer eto on već unapred zna da se radi o lažnim prijavama, kako je rekao, a izgleda da je znao i šta ću ja preduzeti.
Zbog svega toga Izvršni odbor NUNS-a je odlučio da upozna javnost i sa sadržinom krivične prijave, uz maksimalnu zaštitu identiteta osoba koje se pominju, uključujući tu podnosioca prijave, novinarku, ali i radnike MUP-a na čiji se račun iznose ozbiljne optužbe.
Zaštitom identiteta želimo da pažnju javnosti skrenemo sa pojedinaca na pojavu jer nam je stalo pre svega do funkcionisanja pravne države, poštovanja zakonitosti u radu svih institucija, naročito MUP-a, i stvaranja uslova da novinari rade svoj posao bez ikakvih pritisaka.

IZJAVA MINISTRA STEFANOVIĆA

Nebojsa-Stefanovic„Sve što se dešava odvija se, nažalost, baš kao što sam pre nekoliko dana i rekao. To pokazuje da sam bio u potpunosti u pravu. U međuvremenu odazvao sam se pozivu nadležnih državnih organa i dao izjavu vezanu za predmet krivične prijave koja mi se stavlja na teret. Tu istragu ne vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova već drugi državni organi u saradnji sa tužilaštvom, ali očekujem da će se nadležno tužilaštvo oglasiti i saopštiti rezultate istrage. Ukoliko se utvrdi da sam učinio bilo šta mimo zakona u potpunosti sam spreman da snosim sve posledice, ali isto tako očekujem da će posledice snositi oni koji su me lažno prijavili, ukoliko se utvrdi da su ove krivične prijave lažne i netačne.“
Očekujemo od nadležnih organa da detaljno ispitaju sve navode iz krivične prijave i o rezultatima istrage obaveste javnost.♦