Ministarstvo odbrane: navodi Sindikata netačni i tendeciozni

Ministarstvo odbrane: navodi Sindikata netačni i tendeciozni

08/01/2016 Off By

 

Ne kritikuje Vojni sindikat zato što želi da se u Srbiji stvari promene nabolje, da se ide napred, već zato što želi da se ne radi po zakonu i da se na odgovorna mesta ne postavljaju vojna lica bez mrlja u karijeri

Info: PRESS MO

POVODOM današnjeg saopštenja Vojnog sindikata Srbije u vezi sa postavljenjima u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, obaveštavamo javnost da su navodi Sindikata netačni i tendeciozni. Vojni sindikat Srbije očigledno ne želi da se stvari u sistemu odbrane menjaju nabolje i nema za cilj dobrobit svih zaposlenih.

Ne kritikuje Vojni sindikat zato što želi da se u Srbiji stvari promene nabolje, da se ide napred, već zato što želi da se ne radi po zakonu i da se na odgovorna mesta ne postavljaju vojna lica bez mrlja u karijeri.
Ministar odbrane je, u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, a na osnovu ličnog uvida u stanje u oblasti vojnog zdravstva i detaljne analize mogućih kandidata, dostavio u julu prošle godine nadležnom državnom organu predlog kandidata za postavljenje na dužnost načelnika Uprave za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane. Nažalost, taj predlog je bez obrazloženja odbačen, a od ministra odbrane je zatraženo da dostavi predlog za drugog kandidata, sa čim se ministar zbog nejasnih kriterijuma nije saglasio.
Ministar odbrane je, takođe, u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, krajem prošle godine dostavio nadležnom državnom organu predlog za postavljenje kandidata na mesto načelnika Vojnomedicinske akademije. Međutim, navedeni predlog je ponovo bez obrazloženja odbačen, a od ministra je zatraženo da dostavi predlog za postavljenje određenog kandidata na to mesto. Ministar odbrane je ostao pri svom stavu i nije predložio sugerisanog kandidata.
Što se tiče popune formacijskog mesta načelnika Uprave vojne policije, ministar odbrane nije inicirao postavljenje jer je čekao stav i mišljenje načelnika Generalštaba, budući da se ta uprava nalazi u sastavu Vojske Srbije. S obzirom na to da je predlog načelnika GŠ stigao, ministar odbrane će postupiti u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima.♦