Crna Gora: za majke sa troje i više dece doživotna mesečna plata

Crna Gora: za majke sa troje i više dece doživotna mesečna plata

02/01/2016 Off By

Predviđeno je da majke koje imaju troje i više dece i 25 godina radnog staža primaju po 330 evra, kao i majke sa četvoro i više dece koje imaju 15 godina radnog staža


Info: AGENCIJE

 

U CRNOJ GORI od danas se primenjuje izmenjeni Zakon o socijalnoj i dečijoj zaštiti, prema kojem majke sa troje i više dece imaju pravo na doživotnu mesečnu naknadu, kao i roditelji ili staratelji djece sa posebnim potrebama.

Predviđeno je da majke koje imaju troje i više dece i 25 godina radnog staža primaju po 330 evra, kao i majke sa četvoro i više dece koje imaju 15 godina radnog staža.
One majke koje imaju troje i više dece i 15 godina i prijavljene su Zavodu za zapošljavanje Crne Gore primaće po 193 eura. Roditelji ili staratelji dece sa posebnim potrebama dobijaće mesečnu naknadu od 193 eura.
Žena koja ispunjava uslov za naknadu, moraće da se odluči između naknade i plate, odnosno naknade i penzije. To znači da se ne može primati i plata i naknada, odnosno penzija i naknada.
Da bi se što bolje primenjivao zakon, Ministarstvo rada i socijalnog staranja je propisalo pravilnik, prema kojem će se rukovoditi centri za socijalni rad kada je u pitanju doživotna naknada za majke troje i više dece. Prilikom dostavljanja dokumenata, majke troje i više dece su u obavezi da predaju izvode iz matične knjige rođenih dece, potvrdu o radnom stažu ili potvrdu o evidenciji na birou Zavoda za zapošljavanje, kao i dokaz da nisu ostvarile pravo na penziju.
Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, oko sedam hiljada žena u Crnoj Gori može ostvariti pravo na doživotnu naknadu.♦