Izveštaj Populacionog fonda UN: Više od 100 miliona ljudi širom sveta ima potrebu za humanitarnom pomoći

Izveštaj Populacionog fonda UN: Više od 100 miliona ljudi širom sveta ima potrebu za humanitarnom pomoći

03/12/2015 Off By

 


Među onima koji su raseljeni usled konflikata ili prirodnih katastrofa na desetine miliona žena i devojčica


izbeglive
Info: ALEKSANDRA STAMENKOVIĆ

DANAS je objavljen najnoviji globalni Izveštaj o svetskom stanju stanovništva. Nastao kao rezultat zajedničkog rada Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) i vlada država članica UN, Izveštaj o stanju stanovništva (State of World Population – SWOP) pokriva različite teme vezane za stanovništvo, a ove godine nosi naziv Sklonište od oluje: agenda za bezbednije okruženje za žene i devojčice u svetu u kome su krize učestale.

“Više od 100 miliona ljudi širom sveta ima potrebu za humanitarnom pomoći – ovaj broj je viši nego ikad ako se posmatra period nakon Drugog svetskog rata. Među onima koji su raseljeni usled konflikata ili prirodnih katastrofa ima desetina miliona žena i devojčica. Ovaj izveštaj je ujedno poziv na akciju da se ovim ženama i devojčicama osigura ispunjenje njihovih prava“, smatra Marija Raković, koordinatorka programa Populacionog fonda UN u Srbiji.
Kada je u pitanju naša zemlja, Vlada Republike Srbije, međunarodne organizacije, organizacije civilnog društva i ostali akteri su pred svakodnevnim izazovom da pruže osnovnu humanitarnu pomoć, uslove za registraciju, i smeštaj za i do 7,000 izbeglica i migranata dnevno koji prolaze kroz teritoriju Srbije na svom putu za zapadnu i severnu Evropu.
Najveći broj ljudi u tranzitu ima potrebu za osnovnim higijenskim i zdravstvenim uslugama, dok su žene i devojčice pod povećanim rizikom od nasilja i često nemaju mogućnosti za zaštitu reproduktivnog zdravlja. Procenjuje se da su na Balkanskoj ruti između Grčke i zapadne/severne Evrope oko 13 odsto izbeglica i migranata- žene. Statistike takođe pokazuju da će u periodu od jeseni 2015. do proleća 2016. oko 4.200 žena koje ulazi na Balkansku rutu biti u drugom stanju, a njih 1.400 izloženo seksualnom nasilju.
U situacijama kao što je migrantska kriza sa kojom se Republika Srbija trenutno suočava, slučajevi rodno zasnovanog nasilja su česti, iako se o njima retko izveštava. Imajući u vidu da je zdravstveni sektor često prva i jedina instanca kojoj se žene izložene rodno zasnovanom nasilju obraćaju, reagovanjem i prepoznavanjem žena koje su preživele rodno zasnovano nasilje zaposleni u zdravstvenom sektoru su u poziciji da aktivno utiču, zajedno sa ostalim činiocima u zajednici, da se nasilje smanji, spreči, sankcioniše i prestane.
“Zato je jedna od aktivnosti koje Populacioni fond UN u saradnji sa Ministarstvom zdravlja I lokalnim Domovima zdravlja sprovodi ovih dana i organizacija treninga o rodno zasnovanom nasilju za zdravstvene radnike I radnice koji rade sa izbeglicama u Šidu, Preševu i Vranju”, dodala je Rakovićeva. ♦