Otvoreno pismo medijima bivše direktorke Turističke organizacije Srbije Gordane Plamenac

Otvoreno pismo medijima bivše direktorke Turističke organizacije Srbije Gordane Plamenac

25/11/2015 Off By

 


Moja budućnost je puna ambicioznih planova jer ambicija je svakako nešto što mi nikada nije nedostajalo , gde će se, verujem, naše dodirne tačke povezivati i stvarati prilike za nove profesionalne pobede


gordana_
ODLUKOM Vlade RS od 19.11.2015. godine smenjena sam sa mesta direktora Turističke organizacije Srbije. Više od 8 godina rada uz vašu i pomoć TOS tima rezultirali su brojnim pozitivnim efektima:

1) kontinuirani dvocifreni rast stranih turista od 2007. godine i dvocifreni rast domaćih turista od 2014. godine;
2) osnivanje Kongresnog biroa Srbije (za koji sam se zalagala još u vreme dok sam radila u privredi pre dolaska u TOS) i koji je za osam godina postojanja unapredio mesto Srbije na svetskoj rang listi ICCA (International Congress and Convention Association) sa 72. mesta u 2007. godini sa 11 kongresa na 46. mesto u 2014. godini sa 67 kongresa;
3) uspostavljanje projektne službe TOS-a sa zadatkom rada na međunarodnim projektima, kako EU tako i ostalih;
4) kreiranje novog vizuelnog identiteta (logo i opšti dizajn);
5) instrumentalna uloga u osnivanju Dunavskog centra za kompetentnost 2010. godine koji je pozicioniran kao jedna od najznačajnijih međunarodnih asocijacija na Dunavu koja okuplja predstavnike javnog, privatnog, civilnog sektora, Akademije i medija i koji se stara o razvoju i implementiranju Dunavske strategije Evropske komisije;
6) diversifikacija poslovnog portfolija TOS-a i njegova uloga u regionalnim projektima;
7) profesionalna podrška u jačanju bilateralnih odnosa TOS-a (Crna Gora, Mađarska, BiH, Nemačka, Turska) i multilateralnih odnosa u okviru međunarodnih organizacija (ETC, OECD, ICCA, PATA, inicijativa „saradnja NR Kine i 16 zemalja Centralne i Istočne Evrope“);
8) ostvarenje čvršćih veza sa mrežom lokalnih i regionalnih turističkih organicacija, regionalnim razvojnim agencijama i harmonizovanje aktivnosti u promociji Srbije kao turističke destinacije; nivo intenziviranosti ove saradnje uslovljen je, između ostalog, povećanim brojem domaćih i međunarodnih sajmova i brojnih samostalnih promotivnih događaja;
9) razvijanje intenzivnije komunikacije sa domaćim i inostranim medijima značajno je doprinelo poboljšanju imidža Srbije i povećanoj zainteresovanosti za njenu turističku ponudu;
10) jačanje odnosa sa univerzitetima stvorilo je kako mogućnost prenošenja praktičnih znanja i iskustava studentima, tako i akademskih znanja zaposlenima u TOS-u; dobar deo postignutih rezultata je ostvaren zahvaljujući nesebičnoj podršci koju smo moji saradnici i ja dobijali od profesora sa resornih fakulteta;
11) jačanje saradnje sa privredom (HORES, YUTA, ATAS, avio kompanije) kao i inostranim predstavnicima industrije i medijima i zajedničko finansiranje promotivnih kampanja stvorili su uslove za pravo utemeljenje javno-privatnog partnerstva;
12) inovativnost u godišnjim promotivnim kampanjama kroz uvođenje „tema godine“ počev od 2008. godine (2015. godine naziv kampanje je bio „Moja Srbija“ a 2016. „Dunav, reke i jezera Srbije“);
13) značajno povećan broj promotivnih publikacija (2007. godine je bilo 10 brošura i 3 karte, a 2015. godine 20 brošura, 2 karte i 4 projektne brošure);
14) povećan broj promotivnih turističkih filmova, među kojima je „Soulfood Serbia“, nosilac 11 međunarodnih nagrada;
15) saradnja sa inostranim razvojnim agencijama (USAID, GIZ, ADA, SDC, JICA…) unapredila je kvalitet rada i znanja zaposlenih u TOS-u ali i podigla vidljivost TOS-a;
16) preseljenje u poslovni prostor u Čika Ljubinoj 8 omogućio je održavanje brojnih medijskih dogadjaja, konferencija za novinare, radionica i specijalizovanih promocija
17) strukturno jačanje TOS-a kroz zapošljavanje predstavnika mlade školovane generacije koji predstavljanju nadgradnju na postojeći tim iskusnih profesionalaca koji je razvijen do modela moderne organizacije sa domaćom i međunarodnom reputacijom;
18) uređenje fototeke TOS-a, ažurna evidencija i nova cenovna politika u otkupu fotografija i izradi video-promotivnog materijala
19) prvi put realizovana saradnja sa Svetskim turističkim savetom (WTTC) i Oxford Economics u izradi istraživačke studije „Srbija-potencijali razvoja turizma od 2011. do 2023.“
Tokom svog mandata, ostvarila sam i dva značajna međunarodna priznanja koja su potvrdila kvalitet mog profesionalnog rada i autoriteta:
– u periodu od oktobra 2010. do oktobra 2012. godine, u asocijaciji od 34 člana, iako „non EU“, bila sam izabrana za potpredsednika Evropske turističke komisije;
– 2012. godine dobila sam svetsku nagradu IMEX Academy Award for Europe 2012 za izuzetan doprinos razvoju kongresne industrije u svetu

Navedena retrospektiva najznačajnijih rezultata očigledno ukazuje na značajan progres u menjanju ne samo opšte slike Srbije kao turističke destinacije u zemlji i inostranstvu već i na činjenicu da je efekat postignut veoma angažovanim i posvećenim radom, znanjem i kreativnošću, reputacijom i autoritetom, u čemu ste pomogli svi vi koje sam u ovoj izjavi pomenula. Ukoliko sam nekog propustila, to svakako nije bilo namerno i nadam se da ćete mi oprostiti.
Moja budućnost je puna ambicioznih planova jer ambicija je svakako nešto što mi nikada nije nedostajalo , gde će se, verujem, naše dodirne tačke povezivati i stvarati prilike za nove profesionalne pobede.
Svima vama želim mnogo novih uspeha i priznanja.
Bilo je zadovoljstvo poznavati vas pa vam u to ime upućujem iskrene i srdačne pozdrave.
Gordana Plamenac♦