LSV: Zašto Privredni sud ne postupa u skladu sa zakonom?

LSV: Zašto Privredni sud ne postupa u skladu sa zakonom?

19/11/2015 Off By

 


Iako Vojvođanska akademija nauka umetnosti i kulture ispunjava sve uslove za upis u sudski registar, ova javna ustanova ni posle skoro pola godine nije u njemu upisana, čime se direktno opstruira njen rad, a ona izlaže ruglu i dnevnopolitičkim prepucavanjima


vovođanska
Info: PRESS LSV

KAO postupajući sudija nadležan za prijavu i upis u sudski registar Javne ustanove Vojvođanska akademija nauka umetnosti i kulture, predsednik Privrednog suda u Novom Sadu Slobodan Sremčev je očito povredio načelo nezavisnosti sudije koje mu nalaže potčinjavanje Ustavu i zakonu.

Iako VANUK ispunjava sve uslove za upis u sudski registar, ova javna ustanova ni posle skoro pola godine nije u njemu upisana, čime se direktno opstruira njen rad, a ona izlaže ruglu i dnevnopolitičkim prepucavanjima.
Liga socijaldemokrata Vojvodine strogo vodi računa da u svojim izjavama ne utiče na rad i nezavisnost pravosudnih organa. Međutim, sudeći po potezima koje je preduzeo sudija i predsednik Privrednog suda u Novom Sadu Slobodan Sremčev, teško je oteti se utisku da je odbijanjem da primeni zakon on stavio svoj politički stav iznad vladavine prava.
Jer, da je postupio u skladu sa Zakonom o upisu u sudski registar, po prijemu dokumentacije, sudija je bio dužan ili da donese rešenje o upisu u registar osnivanje VANUK-a ili da taj zahtev odbije. Umesto da tako učini, sudija je podneo obrazložen predlog Vladi Republike Srbije za ocenu ustavnosti i zakonitosti odluke o osnivanju VANUK-a i u njemu čak naveo jednu neistinu.

Kada se tome doda da je o ovoj odluci sudije Slobodana Sremčeva, VANUK formalno obavešten dva dana nakon što je Privredni sud objavio saopštenje za javnost, više je nego jasno zašto se pridružujemo oceni da su se stekli uslovi barem za njegovo izuzeće.
Smatramo da je sudija Sremčev povredio načelo nepristrasnosti, a koje je prouzrokovalo teško narušavanje ugleda i poverenja javnosti u sudstvo.♦