Od 16. do 20. novembra dolaze dobitnice Nobelove nagrade za mir

11/11/2015 Off By

Ciljevi delegacije su povećanje vidljivost “grassroots” i građanskih organizacija koje rade na pružanju podrške ženama u Siriji i ženama izbeglicama, kao i uticaj na donosioce politika kako bi se prioritet dao neposrednom preseljavanju izbeglica i preusmeravanju na nenasilne alternative vojnoj intervenciji u Siriji


žene sirije
Info: Danijela Ranković

TEŠKA situacija žena u Siriji i duž izbegličke rute u Evropi biće u fokusu delegacije za utvrđivanje činjenica od 16. do 20. novembra koju predvode tri dobitnice Nobelove nagrade za mir i liderke mirovnih i organizacija za ljudska prava. Delegacija — koju zajedno organizuju Inicijativa žena nobelovki [Nobel Women’s Initiative] i Međunarodna kampanja za zaustavljanje silovanja i rodnog nasilja u sukobima [International Campaign to Stop Rape & Gender Violence in Conflict] — posetiće Beograd, Zagreb, Berlin i granične prelaze širom Balkana.

Za vreme posete delegacije biće objavljeni neki preliminarni nalazi istraživanja koje sprovodi Inicijativa žena nobelovki.
Dobitnice Novelove nagrade za mir su Tawakkol Karman (Jemen), Shirin Ebadi (Iran) i Jody Williams (USA). U delegaciji će takođe učestvovati liderke iz organizacija Lekari za ljudska prava [Physicians for Human Rights], Odbor za pomoć organizacije Američki prijatelji [American Friends Service Committee], Kvinna till Kvinna [Žene ženama], Ženska liga za mir i slobodu [Women’s League for Peace and Freedom] i Ruka u ruci za Siriju [Hand in Hand for Syria], kao i aktivistikinje za ženska prava na Balkanu i u Nemačkoj.
Ciljevi delegacije su povećanje vidljivost “grassroots” i građanskih organizacija koje rade na pružanju podrške ženama u Siriji i ženama izbeglicama, kao i uticaj na donosioce politika kako bi se prioritet dao neposrednom preseljavanju izbeglica i preusmeravanju na nenasilne alternative vojnoj intervenciji u Siriji.♦