Mapa kao mediji u Magacinu  – Petodnevni interdisciplinarni program

Mapa kao mediji u Magacinu  – Petodnevni interdisciplinarni program

03/11/2015 Off By

Nakon završetka programa u Magacinu, najvaljeno je i otvaranje  tematske izložbe “Korak po korak” u petak od 20 časova u Uličnoj galeriji. Mape koje će biti izložene predstavljaju segment opširnije postavke “Naše nove komšije” izvedene u saradnji kolektiva “Belgrade Raw” (Srbija) i organizacije “Blockfrei” (Austrija)


 

komunikacije

Info: Press Tačka komunikacije

 

NAKON istoimenog  jednodnevnog seminara koji je „Tačka komunikacije“ organizovala u februaru ove godine, predavači koji su posetiocima bili najzanimljiviji prilikom prvog susreta, svoje teme su primenili na razradu  petodnevne radionice u okviru programa Mapa kao medij.

Ideja ovog programa je da pokrene interdisciplinarno promišljanje grada i promena sa kojima se njegovi stanovnici susreću svakodnevno. Na koji način politika, ekonomija, kultura ili druge okolnosti utiču na identitet i kreiranje društvene istorije, arhitekture i naših svakodnevih kretanja.  Tokom pet dana učesnici rade u četiri  radionice koje vode Iva Čukić (Ministarstvo prostora), Vladimir Radinović (Radio kit), Uroš Krčadinac (Klub putnika) i Vladimir Dulović (Tačka komunikacije).

Zajedno sa mentorima, polaznici razvijaju svoje mape straha, mentalne mape za istraživanje grada, mape nestalih toponima i nevidljivih slojeva Beograda. Četrdesetoro polaznika će kroz intenzivni program pokušati da stvori nove okvire pomoću kojih može da se priča o razvoju grada kako u istorijskom kontekstu tako i budućim pravcima novih formi oblikovanja zajednice.

Za vreme trajanja programa organizovana su i predavanja otvorena za sve zainteresovane. Tako je danas prvo predavanje održao Uroš Đurić, dipl. inž. geo. na temu uvoda u kartografiju. Sledeće je sutra, 4. novembra od 13 časova, a tiče se arhiviranja govornog kulturnog nasleđa putem digitalne kartografije, kada će svoja iskustva predstaviti tvorci. Poslednjeg dana u isto vreme Iva Čukić govori o Portretu Beograda-fenomen New Metropolitan Mainstream.

Nakon završetka programa u Magacinu, najvaljeno je i otvaranje  tematske izložbe “Korak po korak” u petak od 20 časova u Uličnoj galeriji. Mape koje će biti izložene predstavljaju segment opširnije postavke “Naše nove komšije” izvedene u saradnji kolektiva “Belgrade Raw” (Srbija) i organizacije “Blockfrei” (Austrija). Kroz intenzivne višednevne radionice u obe ove zemlje korišćena je dokumentarna fotografija u kontekstu bavljenja jednom od najrelevantnijih političko – društvenih tema današnjice – temom izbeglica. Mape predstavljene na ovoj izložbi prikupljene su tokom istraživačkog rada povodom projekta “Naše nove komšije” koja je nakon Beograda, trenutno postavljena u Beču. One predstavljaju dokument o periodu kada je ruta od Grčke do Mađarske, kroz Makedoniju i Srbiju prelažena uglavnom peške i u njima su na arapskom predstavljene korisne instrukcije za prelaženje ovog puta.

Program se realizuje uz podršku Ministrastva kulture i informisanja Republike Srbije.

Ideja autora ovog programa je da u budućnosti organizuju programe sličnog formata i tema zasnovanih na temi interdiscipinarne primene mapa koje analiziraju grad na različitim nivoima .

TAČKA KOMUNIKACIJE okuplja ljude različitih profesija i interesovanja uključene u procese nove prezentacije grada i kulturnog nasleđa. Delovanjem u oblastima kulture, novih medija i turizma istražujuju se novi pristupi proučavanja, beleženja  i predstavljanja društvene istorije, arhitekture, javnih politika i delovanja pojedinaca ili grupa važnih za urbanistički ili socijalni razvoj grada.♦